Ko je januarja 2020 generalni sekretar OZN sprožil pobudo, imenovano UN75, ta ni bila zamišljena kot praznovanje 75. obletnice Organizacije, temveč kot največji pogovor na svetu o trenutnih svetovnih izzivih in razkoraku med prihodnostjo, ki si jo želimo, in kam v katero smer se bo le-ta razvijala, če se bodo trenutni trendi nadaljevali. 

Generalni sekretar je obletnico videl kot priložnost, da ZN prisluhnejo ljudem, ki jim služujo, in da ljduje opredelijo njihove prednostne naloge in predloge za okrepljeno globalno sodelovanje. UN75 je bil ustanovljen, da bi bolje razumeli upanje in strahove ljudi za prihodnost ter ljudi iz vsega sveta pozvali, naj si predstavljajo prihodnost, ki si jo želijo in prispevajo ideje o tem, kako jo uresničiti z gradnjo boljšega in bolj trajnostnega sveta za vse.

Z uradnimi in neformalnimi raziskavami ter dialogi po vsem svetu je bila anketa namenjena pregledu globalnih pomislekov in pridobivanju stališč ljudi iz vsega sveta o tem, kakšno globalno sodelovanje je potrebno za dosego skupnih ciljev. Anketa je bila namenjena tudi ponovni predstavitvi vloge Združenih narodov pri reševanju globalnih izzivov.  

Ker je pandemija onemogočila osebna srečanja, se je pobuda UN75 preselila na splet, ključna je bila enominutna anketa, medtem pa so se dialogi preusmerili tudi na spletne medije. Hkrati so večji poudarek in vire namenili doseganju tistih, ki nimajo dostopa do interneta: vzpostavljeno je bilo sodelovanje z uradi OZN in drugi partnerji na terenu ter prek telefonskih in SMs komunikacij. 

Do danes je več kot milijon ljudi sodelovalo v enominutni raziskavi v vseh državah članicah ZN in državah opazovalkah, v 82 državah je bilo opravljenih več kot 1000 dialogov. Poleg tega je 50.000 ljudi v 50 državah sodelovalo v neodvisnih anketah, ki sta jih opravila Edelman in Pew Research Center, v 70 državah pa je bila izvedena tudi analiza umetne inteligence socialnih in tradicionalnih medijev, skupaj z akademskimi in političnimi raziskavami v vseh regijah. 

In kakšne so bile ključne ugotovitve ankete? 

#1 Večina vprašanih je kljub pandemiji izpostavila potrebno po izboljšanju dostopa do osnovnih storitev kot so zdravstveno varstvo, pitna voda in ustrezne sanitarije ter izobraževanje. 

#2 Kot prednostno nalogo so anketiranci poudarili izboljašnje mednarodne solidarnost in večjo podporo območjem, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Hkrati so izpostavili odpravljavo revščine, neenakosti in povečanje zaposlenosti. 

#3 Medtem ko je zdravje trenutno najbolj pereče vprašanje, so anketiranci upali, da se bo to področje v prihodnje izboljšalo. Menijo tudi, da se bosta izboljšala tudi dostop do izobraževanja in pravice žensk. 

#4 Pri razmišljanju o prihodnosti, so anketirance najbolj skrbele podnebne spremembe. Našo nezmožnost ustaviti podnebno krizo in uničenje naravnega okolja so izpostavili kot največjo srednjeročno in dolgoročno skrb. 

#5 Druge prednostne naloge za prihodnost vključujejo zagotavljanje večjega spoštovanja človekovih pravic, reševanje sporov, odpravljanje revščine in korupcije. 

#6 Kar zadeva prihodnost, so mlajši udeleženci in tisti v državah v razvoju bolj optimistični kot tisti, ki so starejši ali živijo v razvitih državah. 

#7 Kar 87 odstotkov vprašanih meni, da je mednarodno sodelovanje ključnega pomena za spopadanje z današnjimi izzivi. Večina vprašanih meni, da je v boju zoper krizo, ki jo je povzročil COVID-19, mednarodno sodelovanje še toliko pomembnejše. 

#8 Ozirajoč se v preteklost, šest od desetih vprašanih meni, da so ZN izboljšali svet. Če pogledamo v prihodnost, jih 74 odstotkov vidi ZN kot ‘bistvene’ pri reševanju svetovnih izzivov. Hkrati pa več kot polovica vprašanih Organizacijo še vedno dojema kot oddaljeno od svojega življenja in pravijo, da o njej še ne vedo veliko. 

Čeprav trenutno manj kot polovica sodelujočih meni, da ZN zgolj ‘nekoliko’ prispevajo k reševanju svetovnih izzivov, jih le približno tretjina meni, da ZN v tem pogledu prispevajo ‘veliko’. Kot področja, na katerih bi ZN lahko povečali svoj vpliv, so bile izpostavljene človekove pravice in spodbujanje miru. 

#9 Udeleženci dialoga so v veliki večini pozvali, naj ZN bolj upoštevajo raznolikost akterjev v 21. stoletju. Izpostavljena je bila zlasti potreba po večji vključenosti civilne družbe, žensk, mladine, ranljivih skupin, mest in lokalnih oblasti, podjetij, regionalnih organizacij in drugih mednarodnih organizacij. 

#10 Sodelujoči so ZN pozvali k različnim inovacijam, vključno z močnejšim vodstvom in večjo doslednost pri izvajanju svoje moralne avtoritete za spoštovanje Ustanovne listine. Sodelujoči so izpostavili večjo odgovornost, preglednost in nepristranskost, vključno z boljšim sodelovanjem in komunikacijo s skupnostmi kot tudi krepitev izvajanja programov in operacijo. 

Hkrati je bila na visokem srečanju sprejeta tudi Deklaracija v počastitev 75. obletnice Združenih narodov, v kateri so države začrtale prihodnje delovanje ZN. 

Vir: ZN