Zimbabve se sooča z najhujšo lakoto v zadnjem desetletju, ko 7,7 milijona prebivalstva nima zagotovljenega dostopa do hrane, so v torek, 3. decembra, sporočili s Svetovnega programa za hrano (WFP).

Tiskovna predstavnica WFP Bettina Luescher je v Ženevi dejala, da je za zagotovitev približno 240.000 ton nujno potrebne hrane potrebnih skoraj 300 milijonov dolarjev. ‘Podnebna katastrofa’ in ‘upad gospodarstva’ sta bila glavna krivca za nenehno krizo, saj so normalne padavine zabeležili samo v enem izmed zadnjih petih let.

Vedno bolj nezanesljiva deževna sezona vpliva zlasti na preživljanje kmetov, ki gojijo koruzo, zelo intenziven pridelek. Mnogi od teh kmetov še vedno okrevajo po večji suši, ki jo je med leti 2014 in 2016 povzročil El Nino.

Poleg tega se kriza zaostruje z močnim pomanjkanjem valute, inflacijo, naraščajočo brezposelnostjo, pomanjkanjem goriva, dolgotrajnimi izpadi električne energije in obsežnimi izgubami živine ter tako negativno vpliva tudi na mestno prebivalstvo.

WFP je sedaj skoraj podvojila finančno pomoč, da bi dosegli več kot štiri milijone tistih, ki jih je kriza najbolj prizadela. Vseeno trenutno pomoč potrebuje 5,5 milijona ljudi na podeželju in 2,2 milijona na urbanih območjih. Hkrati se je akutna podhranjenost prebivalstva povečala na 3,6 odstotka, kar je za 2,5 odstotka več kot lani. Luescherjeva je dejala, da je v osmih od 59 območij stopnja akutne podhranjenosti več kot pet odstotkov, kar je brez primere.

Na krizno situacijo v tej afriški državi je opozarjala tudi Hilal Elver, posebna poročevalka za pravico do hrane, ki je opozorila, da ženske in otroci nosijo največje breme te krize. Dejala je, da je večina mladostnikov, ki jih je srečala na uradnem 11-dnevnem obisku, podhranjena.

V povezavi s tem se je v zadnjih mesecih povečala tudi smrtnost otrok zaradi podhranjenosti. Kar 90 odstotkov zimbabvejskih otrok, starih od šest do 24 mesecev, ne uživa minimalno sprejemljive prehrane. Zaradi opisane situacije otroci vedno pogosteje zapuščajo šolo, so žrtve nasilja v družini, prostitucije in spolnega izkoriščanja.

Posebna poročevalka je opisala, kako je videla ljudi, ki so po več ur čakali pred bencinskimi črpalkami, bankami in vodnimi zbiralniki ter prejela informacije, da so se javne bolnišnice po pomoč obrnile na humanitarne organizacije zaradi izčrpanja lastnih zalog hrane in zdravil. Hkrati je pozvala vlado Zimbabveja, politične stranke in mednarodno skupnost, naj se združijo in končajo to krizo, preden bo ta vodila v konflikt.

Vir: ZN

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRS
LOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO
logo_Sloga1