Medtem ko svet praznuje mednarodni dan sobivanja v miru, ki ga vsako leto obeležujemo 16. maja, vas popeljemo nazaj v 1950-ta, ko so ZN napotili svoje prve mirovne sile na območje Gaze in Sinajskega polotoka, da bi pomagali končati krizo Sueškega prekopa.

Kriza se je začela, ko je Egipt julija 1956 nacionaliziral Sueško prekopsko družbo, Francija in Združeno kraljestvo pa sta temu nasprotovala. Do oktobra istega leta so izraelske sile sprožile napad na Egipt in zasedle Sinaj, britanske in francoske čete pa so kmalu zatem pristale v coni Sueškega prekopa. ZN zadeve nato niso zmogli rešiti v Varnostnem svetu, saj sta Francija in Združeno kraljestvo uporabili svojo pravico veta, privilegij, ki sta ga imele kot stalni članici organa. Veto je sprožil določbo resolucije “Združeni za mir”, ki jo je Generalna skupščina sprejela leta 1950. V pogojih le-te je bilo navedeno, da se lahko nujno izredno zasedanje skliče v naslednjih 24-ih urah, tako da je Generalna skupščina to storila dan po tem, ko je bil vložen veto. Od 1. do 10. novembra je skupščina na svojem prvem nujnem izrednem zasedanju pozvala k premirju in umiku vseh tujih sil.

Skupščina je nato zahtevala, da generalni sekretar v 48 urah predstavi načrt za ustanovitev sil Združenih narodov, ki bi zagotovile in nadzorovale prenehanje sovražnosti. Njegov načrt je bil načrt za ustanovitev prvih mirovnih sil ZN – izrednih sil ZN (UNEF), ki bi delovale najprej za nadzorovan umik treh okupacijskih sil, po končanem umiku pa kot varovalo med egiptovskimi in izraelskimi silami ter zagotavljale nepristranski nadzor nad premirjem. Sile ZN za izredne razmere so bile oborožene, vendar naj bi enote svoje orožje uporabljale samo v samoobrambi in celo takrat z največjo zadržanostjo. Čeprav je bilo ubitih več kot 100 mirovnikov, je operacija uspešno nadzorovala umik britanskih, francoskih in izraelskih oboroženih sil iz Egipta.

Ustanovitev UNEF-a je predstavljala pomembno novost v ZN. To ni bila operacija uveljavljanja miru, ampak mirovna operacija, ki jo je treba izvesti s soglasjem in sodelovanjem vseh strani v konfliktu. Sueški prekop, ki je bil blokiran zaradi konflikta, pa so očistili Združeni narodi. Na zahtevo egiptovske vlade, ki je generalnega sekretarja obvestila, da ne bo več soglašala z namestitvijo sil na egiptovskem ozemlju in v Gazi, je UNEF maja in junija 1967 umaknil svoje osebje.

Vir: UN News