Mednarodna skupnost je v petek, 6. decembra, sprejela ukrepe za izboljšanje ohranjanja miru Združenih narodov (ZN) v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN, katere cilj je povečati uspešnost na vseh ravneh, tako na sedežu v New Yorku kot na terenu.

ZN pozdravljajo možnost za pregled učinkovitosti lastnega dela, je na sestanku o Resoluciji 2436, ki je bila sprejeta že septembra 2018, takrat dejal generalni sekretar ZN Guterres.

Generalni sekretar je izpostavil, da njegova pobuda ‘Akcija za ohranjanje miru’ obnavlja kolektivno zavezanost odličnosti ob vse bolj nevarnih situacijah za modre čelade in njihove civilne kolege.

V vseh misijah so ZN uvedli nove sisteme in orodja za oceno uspešnosti, kar vključuje redno ocenjevanje vojaških in policijskih enot ter sistem ocenjevanja dela v bolnišnicah. Kot je poudaril Guterres, z državami članicami sedaj sodelujejo na bolj osredotočen način. V nekaterih primerih so ZN vrnili vojake z nižjimi zmogljivostmi, v drugih pa so imenovali mentorje ali oblikovali vadbene skupine.

Napredek je bil dosežen tudi pri izmenjavi obveščevalnih podatkov, zmanjšanju vrzeli v nujni opremi, izboljšanju varnosti nasploh in varnosti mirovnih sil ter povečevanju števila žensk, ki služijo pod zastavo ZN.

Združene države Amerike (ZDA), ki prispevajo 1,7 milijarde dolarjev za mirovni proračun, so organizirale srečanje skupaj z Indijo, Portugalsko, Senegalom, Urugvajem in Vietnamom. Ameriška veleposlanica pri ZN Kelly Craft je poleg pomena ZDA za ohranjanje miru izpostavila zahtevo po prevzemanju odgovornosti.

Craftova je dejala, da slaba uspešnost škodi ugledu ZN in držav članic, ki prispevajo k ohranjanju miru. Naštela je nekatere posledice, kot je izpostavljenost vojakov napadom oboroženih skupin v Demokratični republiki Kongo. Dodala je, da je veliko večja skrb ta, da se ogroža človeška življenja ljudi, ki so jih ZN dolžni zaščiti in mirovnike, ki so za to poslani. Za dobrobit vseh vpletenih morajo biti mirovnik, mirovne misije, vodstvo ter uniformirano in civilno osebje, odgovorni za svoja dejanja.

Po besedah generalnega sekretarja ZN organizacija ‘dela vse, kar je mogoče’ za izboljšanje odgovornosti in prenehanja spolnih zlorab ter izkoriščanja s strani mirovnih sil. Med koraki, ki jih je omenil, je tudi imenovanje zagovornika pravic žrtev. Guterres  je hkrati pozval k večjemu zagonu in partnerstvu pri gradnji tega, kar je imenoval kot ‘kulturo nenehnega izboljševanja in odgovornosti’.  

Predstavljenih je bilo 10 točk za skupne ukrepe, ki segajo od večje podpore misijam ZN, ki delujejo v najbolj zahtevnih okoljih, do izboljšanja obveščevalnih podatkov, analize razmer in razumevanja potreb oblasti in lokalnega prebivalstva v državah, ki gostijo misije ZN.

Hkrati se pojavljajo načrti, da bi ZN sodelovali z državami, ki prispevajo uniformirano osebje k mirovnim misijam, pri oblikovanju okvira za boljšo sistematizacijo ocenjevanja uspešnosti in odgovornosti.

Guterres je države pozval, naj zagotovijo, da bo organizacija še naprej finančno podprta, saj ZN trenutno doživljajo finančno krizo, ki vpliva tudi na ohranjanje miru. Zaključil je, da so mirovne operacije bolj stroškovno učinkovite kot kdaj koli prej, vendar se mandatov ne da izvajati brez doslednega, predvidljivega in ustreznega financiranja. Potrebni so proračuni, da se sledi mandatom in ne mandati, ki bi sledili proračunom.

Vir: ZN

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRS
LOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO
logo_Sloga1