Ena največjih humanitarnih organizacij Zdravniki brez meja (Médecins Sans Frontières – MSF) je sporočila, da se Svetovnega humanitarnega vrha v Istanbulu ne bodo udeležili, in so ga označili kot »dobre namene s figo v žepu«. Opozarjajo na pomisleke glede odgovornosti vlad in nespoštovanje humanitarnega prava, zato ne verjamejo, da bo vrh doprinesel k zaščiti najbolj ranljivih ljudi ali tistih, ki jim poizkušajo pomagati.

Osrednja odgovornost držav?

MSF opozarjajo, da se Svetovni humanitarni vrh osredotoča na vključevanje humanitarne pomoči v širšo razvojno agendo in agendo povečevanja odpornosti za nesreče. Vrh zanemarja krepitev obveznosti držav, da podprejo in spoštujejo svoje zaveze s področja humanitarnega ter begunskega prava. Še posebej je organizacija zaskrbljena zaradi odločitve, da bodo vsi udeleženci vrha (predstavniki civilne družbe, agencij OZN, držav in zasebnega sektorja) pozvani k zavezam, kar posledično pomeni zmanjševanje odgovornosti držav. Tudi sicer nezavezujoče zaveze težko predstavljajo korak naprej.

Vir: Guardian