Na prijavni točki za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok in domnevno nezakonitega sovražnega govora na internetu Spletno oko so izvedli monitoring kodeksa ravnanja o sovražnem govoru na spletu. V okviru monitoringa so posredovali 53 prijav, vse so bile zavrnjene.

V okviru monitoringa je Spletno oko posredovalo 53 prijav, vse prek kanalov, kjer vsebino lahko prijavijo običajni uporabniki storitev. V veliki večini so se nahajali na družbenem omrežju Facebook. Vsebinsko je z nekaj izjemami šlo za sovražni govor, usmerjen proti prebežnikom oziroma pripadnikom islamske veroizpovedi, komentarji pa so vsebovali pozive k nasilju nad pripadniki teh družbenih skupin.

Rezultati monitoringa so zaskrbljujoči, saj so prav v vseh 53 primerih ponudniki IT storitev prijave sprva zavrnili. Ena izmed vsebin je bila naknadno odstranjena po nekaj dneh, preostalih 52 pa je bilo meseci dni po oddaji še vedno dostopnih na spletu. V vseh primerih je bilo podano pojasnilo, da prijavljena vsebina ni v nasprotju s pravili skupnosti družbenih omrežij.

Več o monitoringu si lahko preberete na spletni strani spletno-oko.si.

Monitoring je Spletno oko sicer izvedlo po metodologiji, ki je bila uporabljena pri monitoringu kodeksa ravnanja o nezakonitem sovražnem govoru na spletu, ki ga je v obdobju med 10. oktobrom in 18. novembrom 2016 izvajalo 12 nevladnih organizacij iz devetih držav. Kodeks so konec maja 2016 podpisale Evropska komisija ter ameriške družbe Facebook, Twitter, YouTube in Microsoft.

Vir: CNVOS