Slovenski stalni predstavnik pri Uradu Organizacije združenih narodov (OZN) in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, veleposlanik Vojislav Šuc, je 1. 1. 2018 začel enoletni mandat predsednika Sveta OZN za človekove pravice. Ministrstvo za zunanje zadeve sporoča, da Slovenija s tem prispevkom dodatno potrjuje svojo zavezanost osrednjemu telesu OZN za uveljavljanje, krepitev, varstvo in promocijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Predsednik Sveta za človekove pravice se je 3. januarja v Ljubljani sestal s predstavniki Medresorske komisije za človekove pravice in predstavniki organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju človekovih pravic. Predstavil je okvirni načrt in prioritete svojega delovanja ter poudaril pomen ohranjanja prostora za delovanje civilne družbe tako pri delu Sveta kot na širšem  področju človekovih pravic. Skozi svoje delo si bo prizadeval predvsem za povečanje učinkovitosti dela Sveta, krepitev njegovega ugleda, vidnosti in sodelovanja z drugimi entitetami v sistemu OZN ter za izboljšanje konstruktivnega vzdušja, dialoga in zaupanja pri delu Sveta.

Slovenija bo v letu 2018 zaključila svoj drugi triletni mandat članstva v Svetu OZN za človekove pravice. Z delovanjem v Svetu Slovenija zasleduje krepitev mednarodnega okolja, ki bo pripomoglo k varnosti, univerzalni trajni rasti, vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic. Tradicionalnim tematskim prioritetam – pravice žensk, otrok in starejših, okolje, izobraževanje za človekove pravice – bo Slovenija sledila tudi v zadnjem letu aktualnega članstva v Svetu.

Vir: MZZ