Med 30. novembrom in 1. decembrom je potekalo Visoko zasedanje Globalnega partnerstva za učinkovito razvojno sodelovanje (Global Partnership for Effective Development Cooperation – GPEDC)‎, ki ga je gostil predsednik Kenije Uhuru Kenyatta. Zasedanje na visoki ravni se osredotoča na pospešeno in okrepljeno uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v korist ljudi, planeta, blagostanja in miru.  

Namen zasedanja je bilo poiskati priložnosti za sodelovanje s partnerji preko mednarodnih organizacij, razvojnih institucij, nevladnih organizacij, zasebnega sektorja in drugih deležnikov s ciljem identifikacije trajnostnih razvojnih rešitev. Te morajo temeljiti na obljubi »nikogar pustiti ob strani« ter upoštevati lastništvo in odgovornost za lastni razvoj, usmerjenost v rezultate ter transparentnost.

Slovenija aktivno podpira Globalno partnerstvo za učinkovito razvojno sodelovanje z namenom učinkovitega izvajanja ‎Agende 2030 za trajnostni razvoj s poudarkom na opolnomočenju žensk in mladih ter vključevanju mikro, malih in srednjih podjetij v mednarodno razvojno sodelovanje. Slovenska delegacija  je zagovarjala novo paradigmo razvoja, ki presega delitev na prejemnice in donatorice pomoči, ter pomen vključujočih in učinkovitih partnerstev. V svojih nastopih je Slovenija poudarila neizkoriščen potencial žensk in mladih za trajnostni razvoj družb, pri čemer je med drugim predstavila Pozitivno agendo za mlade v Zahodnem Balkanu ter se zavzela za ekonomsko opolnomočenje žensk in njihovo vlogo pri razreševanju varnostnih vprašanj.

Globalno partnerstvo za učinkovito razvojno sodelovanje je bilo ustanovljeno v času 4. foruma OECD o učinkovitosti pomoči, ki je potekal v Busanu konec leta 2011. Spodbuja vključevanje, delitev znanja in skupne aktivnosti raznolikih akterjev za okrepitev učinkovitosti razvojnega sodelovanja. Več o Visokem zasedanju GPEDC si lahko preberete na spletnih straneh GPEDC.

Vir: MZZ