V Društvu za Združene narode se zavzemamo za načela in vrednote Združenih narodov, kamor med prvimi spadajo mir, pravičnost in spoštovanje sočloveka, zato v celoti obsojamo trenutno vojno v Ukrajini.

V Društvu za Združene narode se zavzemamo za spoštovanje Ustanovne listine in mednarodnega prava kot civilizacijskih dosežkov mednarodne skupnosti.

Mednarodni mir, mirno reševanje sporov, prijateljski in spoštljivi odnosi med državami, načelo enakopravnosti in samoodločbe so cilji in načela, ki so podlaga za mednarodno povojno ureditev. Prav izkušnje 2. svetovne vojne so mnoge države spodbudile, da se zavežejo takrat ambiciozni mednarodnopravni ureditvi, ki temelji na miru, mirnemu reševanju sporov in varnosti.

Vse te pridobitve in načela so, z vojaškim napadom kateremu smo priča, ponovno ogroženi. Kljub temu, da mednarodno pravo pozna število konvencij, ki stremijo k preprečevanju uporabe najbolj zavržnih orožij ali taktik naperjenih v civilno prebivalstvo, je dejanskost vojne takšna, da tega ni mogoče popolnoma preprečiti. Zato je pravilo, da v vojni trpijo posledice civilisti, vojaki na vseh straneh, družine in ljubljeni, narodi in mednarodna skupnost.

V Društvu za Združene narode obsojamo vsakršno kršitev teh težko priborjenih načel. V 21. stoletju je mir dolžnost slehernika, ne samo držav in njihovih voditeljev. To dolgujemo tako našim prednikom, zanamcem, kot tudi nam samim.

Prav tako podpiramo vsa prizadevanja, ki bodo pripomogla k umiritvi razmer in nošenju odgovornosti za dejanja agresije.