Najnovejše UNICEF poročilo preučuje družinam prijazne politike v 31 gospodarsko najrazvitejših državah sveta, med katerimi je tudi Slovenija. Na vrhu lestvice so se znašle Švedska, Norveška, Islandija, Estonija in Portugalska, na dnu pa Švica, Grčija, Ciper, Velika Britanija in Irska. Slovenija na visokem 8. mestu.

UNICEF raziskovalni center Innocenti je danes predstavil poročilo z naslovom Ali so najrazvitejše države sveta družinam prijazne? V raziskavo je zajetih sicer 41 najrazvitejših držav Evropske unije in OECD, države z razpoložljivimi podatki pa so razvrščene glede na prisotnost nacionalnih politik oziroma ukrepov v korist družin z majhnimi otroki. Takšne politike oziroma ukrepi vključujejo plačani starševski dopust ter univerzalen dostop do kakovostnega varstva in predšolske vzgoje. Poročilo razvršča države glede na naslednje 4 kazalnike:

 • dolžina plačane odsotnosti za matere;
 • dolžina plačane odsotnosti namenjene izključno očetom;
 • delež otrok iz prvega starostnega obdobja (1-3 leta), vključenih v programe predšolske vzgoje;
 • delež otrok iz drugega starostnega obdobja (3-5 let), vpisanih v programe predšolske vzgoje.

Poročilo je nastalo v okviru UNICEF globalne kampanje Trenutki v zgodnjem otroštvu štejejo, ki poudarja, da so prva leta življenja odločilna za kakovosten razvoj vsakega otroka. Cilj kampanje je pomagati družinam pri zagotavljanju spodbudnega okolja za zdrav razvoj otrokovih možganov.

Poročilo ugotavlja, da so družinam prijazni ukrepi nujno potrebni, saj staršem zagotavljajo potrebna finančna sredstva in prosti čas, da bi lahko pripomogli k ustreznemu razvoju možganov svojih otrok v zgodnjem otroštvu. Kljub temu pa številne razvite države sveta ne zagotavljajo ustrezne podpore družinam. Na dnu lestvice so se uvrstile Švica, Grčija, Ciper, Velika Britanija in Irska.

»Za razvoj otrokovih možganov, kar pomembno vpliva na njegovo prihodnost, je najpomembnejše obdobje zgodnje otroštvo,« je poudarila izvršna direktorica UNICEF Henrietta Fore. »Pozivamo vlade, da zagotovijo podporo staršem pri ustvarjanju najboljšega okolja za razvoj njihovih malčkov. Hkrati pa potrebujemo tudi podporo in vpliv zasebnega sektorja.«

Družinam prijazne politike krepijo vezi med starši in njihovimi otroki, kar je ključnega pomena za razvoj družin in kohezivnih družb. UNICEF zagovarja vsaj šest mesecev plačanega starševskega dopusta in univerzalen dostop do kakovostnega varstva od rojstva otroka do vstopa v prvi razred šole. V sodelovanju z vladami, civilno družbo, akademiki in zasebnim sektorjem spodbuja večje naložbe v družine.

Poročilo med drugim razkriva:

 • Le polovica od 41 preučevanih držav nudi materam najmanj 6 mesecev plačane odsotnosti.
 • Estonija nudi materam najdaljšo plačano odsotnost (85 tednov), sledi Madžarska (72 tednov) in Bolgarija (61 tednov).Slovenija omogoča materam 48 tednov plačane odsotnosti. ZDA so edina država, vključena v poročilo, ki nima ustrezno sistemsko urejenega plačanega starševskega dopusta. Med državami, ki materam nudijo najkrajši materinski dopust  (do 10 tednov), so Avstralija, Nova Zelandija in Švica.
 • V številnih državah sveta mnogi očetje ne izkoristijo očetovskega dopusta niti kadar jim je ta na voljo. Na Japonskem, edini državi, ki očetom omogoča vsaj 6 mesecev plačanega očetovskega dopusta, je le-tega v 2017 izkoristil le 1 od 20 očetov. V Sloveniji je v 2017 očetovski dopust izkoristilo 8 od 10 očetov.
 • Plačan očetovski dopust omogoča očetom, da krepijo povezanost z otroki, prispeva k zdravemu razvoju malčkov, zmanjšuje poporodno depresijo mater in povečuje enakost spolov. Poročilo poziva k nacionalnim politikam oziroma ukrepom, ki zagotavljajo plačani očetovski dopust in spodbujajo očete, da ga uporabljajo.
 • Za mnoge starše, ki so se pripravljeni vrniti na delo, je cenovna dostopnost največja ovira pri iskanju otroškega varstva. Starši v Veliki Britaniji so visok strošek najpogosteje opredelili kot glavni razlog, da otrok ne vključijo v vrtčevsko varstvo. Na drugi strani pa je na Češkem, Danskem in Švedskem strošek vrtčevske oskrbe predstavljal oviro manj kot 1 % staršem, ki svojih otrok niso vključili v vrtce.

Poročilo ponuja smernice o tem, kako lahko države izboljšajo svoje družinam prijazne politike:

 • Staršem zagotoviti vsaj šest mesecev plačanega starševskega dopusta po vsej državi.
 • Omogočiti vsem otrokom dostop do visokokakovostnih in cenovno dostopnih centrov za varstvo otrok, ne glede na položaj družine.
 • Zagotoviti, da ni “časovne luknje” med koncem starševskega dopusta in začetkom otroškega varstva, kar omogoča kakovosten razvoj otrok brez prekinitev.
 • Spodbujati dojenje s plačanim dolgotrajnim starševskim dopustom, zagotovljenimi odmori za dojenje na delovnem mestu ter primernimi mesti za dojenje in črpanje mleka.
 • Zbiranje kakovostnih podatkov o družinam prijaznih politikah in ukrepih, ki omogočajo spremljanje izvajanja  ter primerjavo med državami.

 

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1