Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sporoča, da iz Pariza prihaja vesela novica, kjer te dni poteka 206. seja izvršilnega odbora UNESCO. Dne 11. 4. 2019 je bil soglasno in z veliko podporo potrjen predlog MIZŠ, potrjen s strani Vlade Republike Slovenije, da v Sloveniji ustanovimo mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco, ki bo deloval pod okriljem Urada za UNESCO v Ljubljani.

Pobuda za ustanovitev centra je nastala po uspehu 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki ga je Slovenija gostila septembra 2017. Vodstvo UNESCO se je septembra lani pozitivno odzvalo na pobudo MIZŠ in jih pozvalo k pripravi podrobnejšega predloga za ustanovitev centra. Predlog MIZŠ predvideva, da bi center v začetni fazi gostili na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) v Ljubljani. Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav, tehnologije in razprav na področju umetne inteligence različnim deležnikom po vsem svetu zagotavljajo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence (AI).

Za pionirja na tem področju pri nas velja Institut Jožef Stefan (IJS), kjer so z raziskovanjem Al začeli že leta 1972, nekaj let pozneje pa vzpostavili Laboratorij za umetno inteligenco (AIL), ki deluje še danes, in Fakulteta za elektrotehniko, kjer so leta 1981 ustanovili prvi laboratorij za umetno inteligenco. Danes v Sloveniji na tem področju deluje okrog 30 raziskovalnih organizacij.

Na IJS je trenutno več kot 950 raziskovalcev, pri čemer bo v okviru projektov, ki jih bo izvajal center IRCAI, lahko sodelovalo tudi več kot 180 raziskovalcev z različnih oddelkov na IJS, ki opravljajo raziskave na številnih področjih, povezanih z umetno inteligenco.

Center IRCAI bo vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam, drugim ustanovam in širši javnosti zagotavljal ustrezno strokovno podporo pri sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja. 

Vir: MIZŠ

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1