Mirovni inštitut sporoča, da je v okviru mednarodnega projekta Vsi potrebujemo novo angažiranost – WANNE (We all need new engagement) nastalo Transnacionalno poročilo, ki razen pravnega, političnega in socio-ekonomskega prikaza stanja integracije v partnerskih državah (Avstrija, Hrvaška, Grčija, Italija, Malta, Romunija in Slovenija) prinaša primere dobrih praks spodbujanja in vključevanja državljanov tretjih držav v družbo. Projekt v Sloveniji izvajata Mirovni inštitut in Humanitas.

V Sloveniji so kot primere dobrih praks v poročilu predstavili: Tovarno Rog (Second Home in Ambasada Rog), Razkrite roke, Mednarodne mladinske poletne kampe, Štrikeraj, ter Aktiven_a sem. Poročilo pripenjam in vas vabim vas, da si ga preberete.

Cilj projekta “Vsi potrebujemo novo angažiranost – WANNE (We all need new engagement)” je povečati integracijo državljanov tretjih držav; spodbuditi njihovo udeležbo pri oblikovanju političnih zahtev, ki vključujejo človekovo dostojanstvo, solidarnost in integracijo ter spremeniti narativ o migracijah v splošni javnosti.

Več o projektu najdete tudi na https://diaspora-engagement.eu/.

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1