Platforma Sveta Evrope za zaščito novinarjev je 3. marca objavila letno poročilo o stanju na področju svobode medijev v Evropi, ki letos nosi naslov “War in Europe and the fight for the right to report”.

Poročilo prinaša pregled stanja na področju medijske svobode v Evropi, izpostavlja, katere so glavne grožnje svobodi medijev, ter priporočila EU in njenim članicam o ukrepih, ki so potrebni za izboljšanje stanja na tem področju. Dokument prav tako preučuje zlom neodvisnega novinarstva v Rusiji in na okupiranih območjih Ukrajine, samostojno poglavje pa je namenjeno Belorusiji.

Dokument je dostopen na spleti strani Sveta Evrope.