Svetovna gospodarska slika se je od januarja izboljšala, vendar ne smemo pozabiti na ranljivosti, ki kljub vsemu ostajajo. Prav to je  razkrila posodobitev poročila World Economic Situation and Prospects, objavljena v četrtek.

Svetovno gospodarstvo naj bi leta 2024 zraslo za 2,7 odstotka, kar je več od 2,4 odstotka, napovedanega na začetku leta. Te spremembe so predvsem posledica boljših rezultatov od pričakovanih v nekaterih velikih razvitih državah in državah v vzponu, zlasti v Braziliji, Indiji, Rusiji in ZDA.

Ob predstavitvi poročila novinarjem v New Yorku je Shantanu Mukherjee iz oddelka ZN za ekonomske in socialne zadeve (DESA) dejal, da je tudi inflacija nižja od najvišje ravni leta 2023 ter, da se v  razvitih državah nekaterim delom prebivalstva zvišujejo plače, kar ljudi nagovarja na obstanek med delovno silo. Vendar pa so obeti le previdno optimistični glede na višje obrestne mere, tveganja vzdržnosti dolga in nenehne geopolitične napetosti.

Izziv predstavljajo tudi vedno hujši podnebni šoki, ki ogrožajo desetletja razvojnih pridobitev, zlasti za najmanj razvite države in majhne otoške države v razvoju. Čeprav se obeti za majhne otoške države vsako leto popravijo navzgor je to še vedno pod povprečjem, ki je veljalo pred pandemijo, kar pomeni, da izgubljeno še vedno ni nadoknadeno. V primeru Afrike in najmanj razvitih držav pa so obeti popravljeni navzdol, kar predstavlja veliko skrb, saj sta dve tretjini držav z visoko inflacijo, navedenih v poročilu, prav na tej celini. Za države v razvoju, kjer stanje dolga v povprečju ni tako grozno, pa obstajajo skrbi, da rast naložb še naprej upada. Te “slabe strani” še povečujejo tveganja, kot je inflacija, ki je hkrati simptom osnovne krhkosti in skrb že sama po sebi.

Poročilo vsebuje tudi posebno poglavje o kritičnih mineralih, kot so litij, nikelj, kobalt in baker, ki so bistveni za prehod na čisto energijo, vendar v preteklosti niso bili uporabljeni na način, ki bi izkoristil takšne koristi ter so bili povezani z okoljsko škodo, upočasnjenim razvojem drugih sektorjev, revščino, konflikti in drugimi neugodnimi posledicami. V poročilu so zapisali, da bo za države v razvoju nujno, da oblikujejo in izvajajo dobro usmerjene in pravočasne gospodarske, socialne in okoljske politike, da optimizirajo prednosti svojih kritičnih mineralov in se izognejo novemu ciklu prekletstva virov.

Vir: UN News