Kot je dejala prejemnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai: »En otrok, en učitelj, ena knjiga, eno pisalo lahko spremeni svet.« Izobraževanje je naše najmočnejše in dragoceno orožje za uresničevanje globalnih ciljev našega sveta, kot sta izkoreninjenje revščine ali kakovostno izobraževanje. Več informacij o Združenih narodih (ZN) bo pomagalo razumeti okvir ciljev trajnostnega razvoja in vrednote, ki jih zajemajo. Informacijska služba ZN na Dunaju (United Nations Information Service Vienna – UNIS)[1] ponuja veliko različnih izobraževalnih gradiv in programov za učence, dijake ter študente.

Otroci vseh starosti lahko obiščejo ZN na Dunaju, da raziščejo delo ZN in cilje trajnostnega razvoja ali globalne cilje, kot jih včasih imenujemo. Služba za obiskovalce UNIS na Dunaju ponuja oglede,[2] ki jih vodi večjezični vodič v trajanju 60 ali 90 minut in so prilagojene ravni predhodnega znanja. Otroci in mladi dobijo priložnost, da si ogledajo zastave držav članic ZN, ki plapolajo na UN Memorial Plaza, ter si ogledajo notranjost kompleksa ZN, kjer delajo ljudje z vsega sveta. Poleg predstavitve ZN in njihovih prizadevanj za trajnostni razvoj vodič ogleda obiskovalcem po navadi pokaže tudi konferenčno dvorano ZN in tematske razstave, vključno s kamnom z lune od NASA-e, ki ga mladi obiskovalci morajo videti.

Ogledi običajno potekajo v angleščini ali nemščini, vendar jih je mogoče zaprositi v drugih jezikih ob upoštevanju razpoložljivosti vodičev ogledov.

Interaktivni format ogleda »Preoblikujmo naš svet« (Let’s Transform Our World) je vrhunec za otroke in dijake v starosti od 10 do 18 let. Osredotoča se na cilje trajnostnega razvoja. V 90-minutni interaktivni dejavnosti se otroci in dijaki spoznavajo z delom ZN ter njenih organizacij na Dunaju. Vodič ogleda pojasni vlogo ZN pri doseganju soglasja o svetovnih izzivih, nato pa skupino povabi k aktivnemu raziskovanju nekaterih globalnih ciljev. Ob koncu dneva odidejo domov z nekaj idejami, kako lahko z lastnimi dejanji pomagajo spremeniti svoj svet.

Otroške konference za učence v starosti od 6 do 12 let lahko delo v ZN predstavijo naslednji generaciji diplomatov. Med 90-minutnim interaktivnim ogledom otroci na njihovi starosti prilagojen način simulirajo mednarodno konferenco o perečem problemu, pri čemer vsak otrok predstavlja drugo državo. Mladi delegati poslušajo drug drugega, se naučijo sprejeti različna mnenja in demokratično glasovati. Otroci v tej starostni skupini lahko ZN spoznajo tudi na igriv način med letnim Ferienspiel-om – programom med lokalnimi zimskimi in poletnimi šolskimi počitnicami.

Poleg tega UNIS na Dunaju ponuja tudi učna gradiva[3] v angleškem, nemškem, madžarskem, slovaškem in slovenskem jeziku o temah ZN, kot so mir ter varnost, razvoj, človekove pravice, humanitarne zadeve in mednarodno pravo.

Ker je izobraževanje nenehen proces, študenti in mladi diplomanti, stari od 18 do 35 let, svetovne izzive obravnavajo na konferenci Vienna International Model United Nations (VIMUN)[4] – model ZN na Dunaju. VIMUN je letna simulacija multilateralnih organov. Študentom in mladim diplomantom iz približno 40 različnih držav daje priložnost vstopiti v svet diplomacije v pristnem okolju ZN. Med konferenco ZN vsak udeleženec deluje kot delegat, ki predstavlja eno od 193 držav članic Organizacije ZN v odboru po svoji izbiri – četudi pri svojem delovanju izključuje svojo matično državo. Udeleženci delujejo kot delegati, pripravljajo osnutke resolucij, se pogajajo s podporniki in nasprotniki, rešujejo konflikte, se prebijajo skozi poslovnik oz. proceduralna pravila in sledijo diplomatski vljudnosti.

Študenti ali strokovne skupine lahko ob tem sodelujejo v programu predavanj UNIS na Dunaju. Sestavljajo ga vodeni ogledi in do dve tematski predavanji, ki so običajno načrtovani ob torkih, četrtkih ter petkih. Predavanja običajno potekajo v angleščini, lahko pa se zaprosijo tudi v drugih jezikih, vključno s slovenščino, ob upoštevanju razpoložljivosti govornikov. V okviru programa se zagotavljajo informacije o agencijah ZN, kot so Urad ZN za droge in kriminal, Urad ZN za vesolje ali Mednarodna agencija za atomsko energijo.

Vabljeni k obisku ZN na Dunaju!

[1] Več informacij: http://www.unvienna.org.

[2] Več informacij: http://www.unvienna.org/visit.

[3] Dostopna na: http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/resources/teaching_resources.html.

[4] Več informacij: www.afa.at/vimun.

 

Pripravila: Laura Kosanke, Informacijska služba ZN na Dunaju

 

Članek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1