Pariški mirovni forum (Paris Peace Forum) je mednarodni dogodek na področju globalnega upravljanja. Šesti forum bo potekal 10. in 11. novembra v palači Brongniart v Parizu, na njem pa se bodo zbrali ključni akterji svetovnega upravljanja, ki bodo znova iskali učinkovite skupne rešitve za največje izzive našega časa.

V svetu vse večje polarizacije in tekmovalnosti je nujno, da mednarodna skupnost najde skupne rešitve za skupne izzive. V tem kontekstu se bo 6. Pariški mirovni forum osredotočil na načine iskanja skupnih točk.

Spodbujanje dialoga, oblikovanje koalicij usmerjenih v ukrepanje in določanje norm je način za zagotavljanje učinkovitih odzivov na nujne izzive našega časa. S predstavitvijo nadnacionalnih rešitev, projektov in pobud bo forum osvetlil izjemne deležnike z vsega sveta, katerih dejanja in zaveze spreminjajo naš planet.

Forum gostuje voditelje/ice držav, mednarodnih organizacij in akterjev civilne družbe iz zasebnega in javnega sektorja iz celega sveta. Letos bo poseben poudarek na naslednjih štirih temah:

  • varovanje planeta in ljudi;
  • zagotavljanje zaupanja in varnosti v digitalnem svetu;
  • odpravljanje neenakosti in pospeševanje ciljev trajnostnega razvoja;
  • ustvarjanje miru in gradnja bolj varnega sveta.

Več na: Paris Peace Forum.

Vir: SLOGA