Na zasedanju držav pogodbenic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah so danes izvolili devet novih članov Odbora Združenih narodov za človekove pravice. Med novoizvoljenimi člani je tudi slovenska predstavnica prof. dr. Vasilka Sancin, so sporočili z Ministrstva za zunanje zadeve.

Kot poudarjajo na ministrstvu, izvolitev Sancinove v Odbor ZN za človekove pravice pomeni pomembno priznanje njenemu strokovnemu delovanju na področju človekovih pravic in mednarodnega prava, obenem pa dodatno prispeva k mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti Slovenije.

Dr. Vasilka Sancin je ugledna mednarodno-pravna strokovnjakinja, profesorica in avtorica številnih publikacij. Posveča se mednarodnopravni ureditvi varstva človekovih pravic in mednarodnemu pravu. S temi temami se ukvarja tako pedagoško, kot tudi pri svojem znanstvenoraziskovalnem delu doma in v tujini.

Odbor ZN za človekove pravice je nadzorni mehanizem spoštovanja in uveljavljanja pravic, navedenih v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, med njimi so pravice do življenja, prepovedi mučenja in suženjstva, pravice do prostosti in osebne varnosti ter pravice do svobodnega izražanja. Sestavljen je iz 18 pravnih strokovnjakov.

Vir: MZZ