Države v razvoju vsako leto pošljejo veliko več na Zahod, ko jim ta pošlje pomoči, so pokazale raziskave. Leta 2012 so denimo bogate države nakazale 1,3 bilijona  dolarjev pomoči, od držav v razvoju pa so prejele kar 3,3 bilijona dolarjev. Najnovejša raziskava je pokazala, da države v razvoju za vsak prejet dolar izgubijo kar 24 dolarjev.

Privlačna zgodba o odnosu med bogatimi državami in državami v razvoju je vsem jasna: bogate velikodušno namenjajo na milijarde dolarjev pomoči državam v razvoju z namenom, da bi izkoreninile revščino in se razvijale. Že res, da je Zahod v času kolonializma izčrpaval države v razvoju, a vse to je stvar preteklosti. Pa je res? To zgodbo so nam tolikokrat povedali, da slepo verjamemo vanjo. Resnica je veliko bolj zapletena.

Raziskave, izvedene do sedaj, so večinoma upoštevale pomoč, tuje naložbe in trgovinske tokove, ne pa tudi odpis dolgov, nakazila delavcem, nezabeleženih finančnih tokov. Če vzamemo vse to v ozir, dobimo povsem drugo plat zgodbe – države v razvoju pomagajo bogatim.

Raziskava, ki sta jo izvedla Global Financial Integrity (GFI) in Center za aplikativno raziskovanje Norwegian School of Economics, je pokazala, da države v razvoju za vsak prejet dolar izgubijo kar 24 dolarjev. Poročilo GFI ugotavlja, da so vedno večji neto odlivi povzročili upad stopnje gospodarske rasti v državah v razvoju in so neposredno odgovorni za padec življenjskega standarda. Z drugimi besedami, nekateri od držav, ki tako radi izpostavljajo svoje pomoč v tujini, so tiste, ki omogočajo množično krajo iz držav v razvoju.

Vir: HOC