Direktorat Evropske komisije (DG INTPA) je obrnil hrbet zavezam, da bo v središče mednarodnega razvoja postavil človekov razvoj.

Razkritje strateškega Osnutka prioritetnih ciljev DG INTPA za Generalni direktorat za mednarodna partnerstva pri Evropski komisiji, je med različnimi izvajalci, med katerimi je tudi platforma SLOGA in evropsko združenje CONCORD, sprožilo val ogorčenja.

DG INTPA, ki primarno skrbi za podporo partnerskim državam na njihovi poti k trajnostnemu razvoju, zmanjševanju revščine in spodbujanju spoštovanja človekovih pravic, je sprejel šokantno odločitev za prioritizacijo konkurence in interesov EU, zlasti na področju zagotavljanja ključnih surovin.

»Resnično smo pretreseni, da je vizija mednarodnih partnerstev GD INTPA za naslednjih pet let v bistvu trgovinska in naložbena strategija EU, ki temelji na njenih geopolitičnih interesih. Ti interesi so opredeljeni s konkurenco in gospodarsko varnostjo EU. Nikjer ne zasledimo skrbi za prednostne naloge držav partneric, kaj šele interesa za izboljšanje življenja ljudi. “Ljudje” v informativnem dokumentu sploh niso omenjeni. Ta predlog dobesedno razprodaja mednarodno razvojno sodelovanje!«  Rilli Lappalainen, predsednik združenja CONCORD.

Čeprav razumemo, da je treba poskusiti z novimi pristopi, in se zavedamo potenciala osredotočenosti na ljudi in usmerjenosti v zmanjševanje neenakosti. Osnutek strateških prioritetnih ciljev DG INTPA odpira resna vprašanja in spodkopava mednarodna partnerstva, kar bi lahko spremenilo dolgoletni napredek. Pomembno je opozoriti, da navkljub temu, da EU pristop preko Global Gateway, ni celovit odgovor EU na večplastne izzive, s katerimi se soočajo partnerske države, še posebej na področju gospodarske varnosti EU.

V kratkem strateškem osnutku prioritetnih ciljev DG INTPA ni govora o vplivu neenakosti, razmerij moči in nedemokratičnih trendov na sedanje svetovne dogodke in negotovosti. Zgolj in izključno investicijski projekti niso ključ do reševanja številnih kriz, s katerimi se soočajo partnerske države. Tako imenovani “tradicionalni in ozki razvojni pristopi ter pristopi zunanje politike” imajo resnično vlogo v partnerstvih EU, da bi svetu zagotovili mir, varnost, enakost in blaginjo. Svet nujno potrebuje sodelovanje, ne pa tekmovanja v izkoriščanju naravnih virov drugih držav.

“Zgolj in samo investicijski projekti ne bodo rešili številnih kriz, s katerimi se soočajo partnerske države. Naložbe v izgradnjo cest v zameno za kobalt ne bodo rešile svetovnih kriz. Tako imenovani “tradicionalni in ozki pristopi k mednarodnemu razvoju in zunanji politiki” imajo resnično vlogo v partnerstvih EU, da bi svetu zagotovili mir, varnost, enakost in blaginjo. Svet nujno potrebuje sodelovanje, ne pa tekmovanja za izkoriščanje naravnih virov drugih držav.” Naima Charkaoui, direktorica zagovorništva belgijske razvojne platforme 11.11.11.

Nevladne organizacije pozivamo Evropsko komisijo, naj se nemudoma zaveže, da bo svoja prizadevanja za mednarodno sodelovanje uskladila s cilji trajnostnega razvoja. Verodostojnost in ugled EU kot zanesljive partnerice sta odvisna od njene sposobnosti, da ponovno potrdi zaveze za globalno blaginjo in človekove pravice.

»Evropska unija, ki se osredotoča na geopolitično moč in gospodarske interese, opušča moralni kompas in se močno oddaljuje od želja svojih državljanov. Ne upošteva 74 % glasov anketirancev Eurobarometra, ki dajejo prednost boju proti revščin, temveč opušča svoje zaveze k trajnostnemu razvoju, človekovim pravicam in enakosti,« Max Zimani, direktor SLOGA platforma nevladnih organizacij.

Vir: SLOGA