03 logo WHSČez teden dni bo Turčija gostila prvi Svetovni humanitarni vrh. Na pobudo generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov (OZN) se bodo svetovni voditelji sestali 23. in 24. maja v Istanbulu, da naslovijo globalne humanitarne izzive. Razpravljali bodo, kako se učinkovito odzvati na večje humanitarne izzive in kako izboljšati pripravljenost za naslavljanje prihodnjih izzivov.

Z sprejemom nove razvojne agende in ciljev trajnostnega razvoja so se svetovni voditelji leta 2015 zavezali, da ne bodo nikogar pustili zadaj. Svetovni humanitarni vrh predstavlja priložnost, da svoje zaveze sporočijo milijonom ljudi, ki so žrtve spopadov in nesreč.

Cilji in vsebinski poudarki Svetovnega humanitarnega vrha

Svetovni humanitarni vrh bo združil relevantne deležnike z različnih sfer na področju humanitarne pomoči. Med cilji vrha so:

  • spodbuditi in okrepiti zavezanost humanosti ter univerzalnosti humanitarnih načel,
  • spodbuditi niz konkretnih ukrepov in zavez s ciljem državam ter skupnostim omogočiti boljšo pripravljenost in odzivnost na krize ter izboljšati odpornost za krize;
  • izmenjati primere dobrih praks, ki lahko pripomorejo k reševanju življenj po svetu, osrediščiti humanitarno delovanje okoli potreb prizadetih ljudi in ublažiti trpljenje ljudi.

Med ključnimi vsebinskimi poudarki, o katerih bodo razpravljali udeleženci Svetovnega humanitarnega vrha, so:

  • nov globalni pristop k upravljanju prisilnega razseljevanja s poudarkom na zagotavljanju upanja in dostojanstva beguncev ter notranje razseljenih oseb in na podpori gostiteljskih držav ter skupnosti,
  • opolnomočenje žensk in deklet ter krepitev ukrepov za enakost spolov,
  • prilagajanje novih pristopov za odzivanje na daljše krize in ponavljajoče se nesreče, zmanjšanje ranljivosti in obvladovanje tveganj s premoščanjem razkoraka med razvojnimi in humanitarnimi partnerji,
  • zagotavljanje zadostnega in predvidljivega financiranja za reševanje življenj ter lajšanje trpljenja,
  • krepitev osrednje vloge zaščite v humanitarnem delovanju in večje spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava,
  • prilagajanje novim izzivom z lokalnimi, vključujočimi in specifičnimi odzivi.

Kdo so udeleženci Vrha?

Svetovnega humanitarnega vrha se bo udeležilo 5000 voditeljev držav in vlad (slovensko uradno delegacijo bo vodil predsednik vlade dr. Miro Cerar), predstavnikov civilne družbe, humanitarnih organizacij in zasebnega sektorja. Zavezali se bodo k vzpostavitvi novih partnerstev, katerih cilj bo reševanje življenj, in izpostavili inovacije, ki pomagajo zmanjševati trpljenje v časih kriz.

Več informacij: Svetovni humanitarni vrh