V okviru projekta Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja (TRIALOG) je nastal Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih.

V priročniku je sprva predstavljena Zbirka izobraževalnih vsebin TRIALOG, ki naslavlja nasilje, duševno zdravje, pozitivno komunikacijo in tehnike sproščanja za obvladovanje stresnih situacij. V nadaljevanju priročnik ponuja opis in predstavitev nove interaktivne spletne platforme TRIALOG, ki spodbuja pozitiven dialog in je namenjena premagovanju stisk mladih na področju vrstniškega nasilja in duševnega zdravja. Sledijo primeri obstoječih dobrih praks številnih društev, zavodov, organizacij, inštitutov in institucij iz Slovenije in tujine, ki bralca seznanijo z njihovimi projekti, glavnimi dosežki projektov, metodami dela in predstavljenimi izzivi in rešitvami.

Več informacij ter povezavo na priročnik najdete na spletni strani programa norwaygrants.si, iz katerega je sofinanciran projekt.