Predsednik Generalne skupščine je danes poudaril pomen Varnostnega sveta za zagotavljanje miru in reševanja varnostnih izzivov v vedno bolj zapletenem svetu ter pozval veleposlanike držav članic, naj si prizadevajo za »resnične reforme«, da bo Varnostni svet pri svojem delovanju bolj učinkovit. 

Države članice so Varnostnemu svetu podelile glavno odgovornost za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti, zato je, kot je poudaril Volkan Bozkir, uspeh Varnostnega sveta uspeh vseh držav članic Združenih narodov. 

Reforma Varnostnega sveta je navsezadnje odvisna od vseh držav članic, saj gre za postopek, ki ga vodijo člani in je njihova zavezanost k pogajanjem ključnega pomena. 

Bozkir je poudaril tudi potrebo po čim širšem političnem sprejemanju med 193 državami članicami, če ne celo po popolnem soglasju. Predsednik je v ponedeljek govoril na sedemindvajsetem plenarnem zasedanju Generalne skupščine, ki je obravnavalo vprašanje pravične zastopanosti in povečanja števila držav članic v Varnostnem svetu ter druge zadeve, povezane s tem organom Združenih narodov. 

V svoji izjavi je Bozkir spomnil na predhodna razprave o reformi in dejal, da je mogoče z aktivnim sodelovanjem in pragmatičnim pristopom doseči »pomemben napredek«. Delegacije je pozval, naj si prizadevajo za najširše možno soglasje o celovitih reformah Varnostnega sveta in naj si še naprej prizadevajo za rešitev glavnih razlik med članicami. Poudaril je tudi pomen razprav kot priložnost za odpravo težav glede strukture in delovanja 15-članskega Varnostnega telesa.

Kakršna koli reforma, ki ne temelji na državah članicah, verjetno ne bo naredila te Organizacije in njenih stebrov učinkovitejše ter prinesla rezultatov, ki jih pričakujemo. 

Točka o reformi Varnosntega sveta je pod različnimi naslovi na dnevnem redu Generalne skupšćine že od osemnajstega zasedanja. Nazadnje, novembra 2019, je Skupščina to temo obravnavala v razpravi, v kateri so izjave podali predsednik in 63 delegacij.

Vprašanje reforme se oredotoča na pet vprašanj, ki vključujejo: kategorije članstva; vprašanje veta; regionalno zastopanje; velikost razširjenega Varnostnega sveta in delovne metode le-tega ter odnos med Generalno skupščino in Varnostnim svetom.

Na sestanku so bili sodelujoči osebno prisotni v dvorani Generalne skupščine, kjer so upoštevali tako smernice glede fizične razdalje kot tudi druge ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja COVID-19.

Vir: ZN