Medtem ko so se otroci v vseh državah spoprijemali z vplivom COVID-19 na njihovo izobraževanje, so bili otroci begunci še posebej prikrajšani, zaradi strahu, da zaradi zaprtja šol ne bodo mogli nadaljevati z izobraževanjem, visokih pristojbin ali pomanjkanje dostopa do tehnologije za učenje na daljavo. 

Poročilo Urada visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) ‘Stopimo skupaj za izobraževanje beguncev’, napoveduje, da bo potencial milijonov mladih beguncev, ki živijo v nekaterih najbolj oddaljenih svetovnih regijah, če mednarodna skupnost ne sprejme takojšnjih in drznih korakov proti katastrofalnim učinkov COVID-19, še dodatno ogrožen. 

Visoki komisar za begunce, Filippo Grandi, je dejal, da po vsem, kar so mladi begunci prestali, jih danes ne moremo oropati prihodnosti tako, da jim ne omogočimo izobraževanja. Kljub ogromnim izzivom, ki jih predstavlja pandemija, lahko z večjo mednarodno podporo beguncem in njihovim gostiteljskim skupnostim približamo inovativne načine za zaščito kritičnih dosežkov na področju izobraževanja beguncev v zadnjih letih. 

Poročilo, ki temelji na podatkih iz leta 2019 za dvanajst držav, ki gostijo več kot polovico begunskih otrok na svetu, je pokazalo, da čeprav je kar 77 odstotkov otrok beguncov vpisanih v osnovnošolsko izobraževanje, ta številka močno vpade v srednjih šolah. Te statistike, kljub temu da so daleč za svetovnimi povprečji, predstavljajo napredek.

Vendar pademija COVID-19 sedaj grozi, da bo razveljavila ta in druge ključne dosežke, vključno s prizadevanji za dosego 4. cilja trajnostnega razvoja, ki zagotavlja vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje za vse. 

Po podatkih UNHCR je za deklice, ki imajo že zdaj manj dostopa do izobraževanja kot dečki  in je za njih kar za polovico manj verjetno, da se bodo vpisale v srednjo šolo, grožnja še posebno velika. 

Izobraževanje ni samo človekova pravica, ampak predstavlja zaščito in gospodarsko rast za deklice in njihove družine. Mednarodna skupnost si preprosto ne more privoščiti, da jim ne bi omogočila priložnosti, ki jih prinaša izobraževanje. 

Vir: ZN