Združeni narodi so plod upanja.
Upanje in odločnost po drugi svetovni vojni, da se svetovni spori presežejo in preidejo k svetovnemu sodelovanju.

Dandanes je naša organizacija na preizkušnji kot še nikoli prej.

Toda Združeni narodi so bili ustvarjeni za takšne trenutke.

Prav sedaj, bolj kot kdaj koli prej, moramo na vseh koncih sveta uresničiti vrednote in načela Ustanovne listine ZN.

S tem, da damo priložnost miru in končamo konflikte, ki ogrožajo življenja, prihodnost in napredek v svetu.

To lahko dosežemo s prizadevanji za odpravo skrajne revščine, zmanjšanje neenakosti in doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Z varovanjem našega planeta, vključno z odpravo odvisnosti od fosilnih goriv in začetkom revolucije na področju obnovljivih virov energije.

In s tem, da končno uravnovesimo tehtnico priložnosti in svobode za ženske in dekleta ter zagotovimo človekove pravice za vse.

Ob dnevu Združenih narodov obnovimo upanje in prepričanje v to, kaj vse lahko človeštvo doseže, če delujemo enotno in solidarno.

Antonio Guterres, generalni sekretar OZN

Vir: Informacijska služba Združenih narodov na Dunaju