Generalni sekretar Sveta Evrope je 14. maja objavil peto letno poročilo o stanju demokracije, človekovih pravic in vladavine prava v Evropi, v katerem opozarja na skrb zbujajoče trende v Evropi in države članice poziva h krepitvi skupnih evropskih vrednot, kot so zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah.

Svet Evrope v poročilu ocenjuje ključne elemente demokratične varnosti v državah članicah Sveta Evrope: neodvisno sodstvo, svoboda izražanja, svoboda zbiranja in združevanja, delovanje demokratičnih institucij in vključujoča družba.

Letos se poročilo osredotoča na vlogo evropskih institucij in poskuse njihovega izpodkopavanja tako na evropski ravni kot na ravni držav članic.

Celotno poročilo je na voljo tukaj.

Vir: SLOGA