Svetovni sklad za naravo (WWF) je 9. februarja objavil poročilo, v katerem je pregled glavnih problemov v zavarovanih območjih ter predlagane rešitve. Poročilo je rezultat kampanje »Alarm za naravo«, s katero se je preprečilo odpiranje direktiv Evropske unije (EU) za varstvo narave.

Kot so ob objavi poročila »Preprečevanje papirnatih parkov: Kako narediti EU zakonodajo za varstvo narave učinkovito« sporočili iz WWF Adria, je več kot polovica naravnih območij v Evropi zavarovanih samo na papirju, predvsem zaradi zamud pri financiranju držav članic.

V poročilu so predstavljene tudi koristi zavarovanih območij za ogrožene vrste in lokalno gospodarstvo. Ponuja dober pregled glavnih problemov na terenu in učinkovitih rešitev. Širjenje morskih zavarovanih območij, učinkoviti ukrepi in načrti za vsa naravna območja, povečanje investicij ter boljši nadzor in izvrševanje zakonskih obveznosti so identificirani kot ključni ukrepi za zagotavljanje učinkovitega varstva evropske narave.

Poročilo kaže, da so edinstvene naravne znamenitosti, kot so mokrišča, nedotaknjene gore in reke ter morska območja, ogrožene zaradi pravnih vrzeli, pomanjkanja ustrezne presoje vplivov na okolje in neobstoječih ali neustreznih načrtov upravljanja. To pušča odprta vrata industrijskim projektom z izjemno škodljivimi posledicami: izsuševanja mokrišča v Doñani (Španija) zaradi povečanja plovnosti rek, izgradnja smučišč, ki ogrožajo preživetje rjavih medvedov v Narodnem parku Pirin (Bolgarija), in nezakonitih načrtih za izgradnjo hidroelektrarn v gorovju Ţarcu (Romunija). Množični turizem ogroža gnezdenje glavatih želv na plažah v Grčiji, medtem ko škodljive ribolovne prakse ogrožajo mehke korale, školjke ter kite in delfine v Dogger Bank (Severno morje). Po drugi strani pa so v poročilu predstavljene tudi dobre prakse, ki so bile vzpostavljene v številnih zavarovanih območjih ter prinašajo pomembne koristi za divje živali, lokalne prebivalce in njihova gospodarstva. Tesno sodelovanje med lokalnimi oblastmi in zasebnim sektorjem je preoblikovalo avstrijski Tiroler Lechtal v simbol lokalnega ponosa in izjemne turistične destinacije; zahvaljujoč pritisku Evropske komisije in sezonskih prepovedi ribolova na Finskem se je začela obnavljati populacija enega najbolj redkih tjulnjev na svetu; lokalni ribiči, ki uspešno sodelujejo pri upravljanju morskega zavarovanega območja v Torre Guaceto (Italija), so hkrati povečali tudi svoje prihodke.

Več informacij ter dostop do poročila na adria.panda.org/sl.

Vir: CNVOS