Objavljena je bila publikacija STEP-by-STEP, ki predstavlja praktično orodje za mladinsko delo na temo vključevanja in participacije z mladimi begunci na lokalni ravni.

Osredotoča se na participacijo in vključevanje kot ključne dimenzije pri gradnji vključujočih družb ter hkrati ustvarjanja okolja, ki mladim beguncem omogoča, da postanejo polnopravni akterji v njihovem osebnem razvoju in razvoju lokalnih skupnosti.

Osredotoča se na naslednje teme: medkulturno učenje, dostop do socialnih pravic, mlade begunke, participacija mladih in mentalno zdravje in travma.

Publikacija je dostopna tukaj.

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1