Poročilo: “Climate Equality: A planet for the 99%“, ki sta ga pripravila Oxfam in Stockholmski okoljski inštitut, poudarja, da je treba nujno obravnavati podnebno neenakost.

Poudarja, da se svet spopada tako s podnebnim propadom kot z naraščajočo neenakostjo, saj najbogatejši posamezniki, korporacije in države največ prispevajo k emisijam ogljika. Z najhujšimi posledicami se soočajo ljudje v revščini, marginalizirane skupine in države globalnega juga.

Poročilo poudarja nesorazmerno ranljivost žensk, domorodnih ljudstev in diskriminiranih skupin. Brez takojšnjega ukrepanja lahko bogati izčrpajo preostale zaloge ogljika, kar bo ogrozilo prizadevanja za omejitev dviga globalne temperature na 1,5 °C, kar bo posledično oviralo odpravljanje revščine in enakost.

Rešitev je v radikalnem zmanjšanju neenakosti, transformativnih podnebnih ukrepih in temeljni spremembi družbenih gospodarskih ciljev, da se zagotovi trajnostna in pravična prihodnost.

Vir: Oxfam Policy & Practice