Po desetletju priprave se je novi pakt EU o migracijah in azilu soočil s kritikami skrajno desnih in skrajno levih strank ter organizacij za človekove pravice.

Namen pakta je obravnavati izzive, ki jih je povzročila migracijska kriza leta 2015, in sicer z vzpostavitvijo mejnih centrov, prerazporeditvijo prosilcev za azil in izvajanjem spornih ukrepov, kot je pošiljanje prosilcev za azil v domnevno “varne” države zunaj EU. Kljub pomislekom in nasprotovanju je bil pakt sprejet v Evropskem parlamentu, kar pomeni zmago politične sredine.

Vendar pa ostajajo dvomi o njegovi učinkovitosti in izvajanju, zlasti ker so nekatere države članice že izrazile nepripravljenost, da bi ga spoštovale. Nedavna tragedija pri grškem otoku Hios je jasen opomin na še vedno trajajočo humanitarno krizo in nujno potrebo po celovitih rešitvah.

Vir: The Guardian