Izšel je Letopis o globalnih ciljih za leto 2018. Namen Letopisa o globalnih ciljih je krepiti cilje trajnostnega razvoja in korporativno trajnost na globalni ravni. Publikacija, objavljena pod pokroviteljstvom nepridobitne organizacije Fundacije macondo, ponuja proaktivne in poglobljene informacije o ključnih vprašanjih trajnosti ter spodbuja celovito izmenjavo znanja in učenje v duhu ciljev trajnostnega razvoja ter 10-ih načel Globalnega dogovora.

Publikacija prispeva h krepitvi transparentnosti, spodbuja izmenjavo dobrih praks in zagotavlja močan glas regionalnim ter globalnim akterjem, ki so v središču agende trajnosti. Zato Letopis o globalnih ciljih vključuje primere dobre prakse, stališča in mnenja tako deležnikov zasebnega sektorja kot civilne družbe ter prikazuje različne pristope k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Uredniški odbor pod vodstvom fundacije makondo poudarja osrednje trende in vprašanja na področju trajnosti, s čimer dejavnosti deležnikov aktualnega letopisa postavlja v širši kontekst.

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1