Na predlog Združenih narodov prvič obeležujemo svetovni dan varne hrane, katerega osnovni namen je ohraniti zavedanje, kaj za človeštvo pomeni varna hrana in kakšna vrednota ta je.

“Ta dan je pomemben tudi za slovensko živilsko in prehransko oskrbovalno verigo ter za posameznika/potrošnika, da (lahko) dnevno brezskrbno uživa živila, ki so na voljo na trgu,”so ob 7. juniju – svetovnem dnevu varne hrane zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pod okrilje katerega sodi uprava za varno hrano.

Zagotavljanje varne hrane je po navedbah Združenih narodov (ZN) proces, ki se začne pri kmetijskih pridelovalcih in konča pri potrošnikih, varnost hrane pa mora biti upoštevana v celotni verigi. Ključno je zagotavljati varnost v vseh korakih prehranske verige – od proizvodnje do spravila, obdelave, skladiščenja, distribucije in vse do potrošnje.

Hrana nam daje energijo, pomembna je tudi za zdravje in počutje, so opozorili pri ZN-ju in dodali, da prepogosto mislimo, da je varna. V svetu, kjer verige s hrano postajajo daljše, so standardi in regulative še toliko pomembnejše za zagotavljanje varne hrane. Varna hrana namreč prispeva h gospodarskemu uspehu, krepi kmetijstvo, pa tudi turizem in trajnostni razvoj.

Uprava za varno hrano in državni svet ob tej priložnosti pripravljata posvet z naslovom Udejanjanje varnosti živil v stroki, praksi in izobraževanju.

Vir: RTV Slovenija