Sklad ZN za otroke (UNICEF) je v četrtek objavil novo poročilo, ki poudarja zaskrbljujoče ravni revščine otrok zaradi neenakosti, konfliktov in podnebnih kriz.

Poročilo je opozorilo, da imajo milijoni otrok, mlajših od pet let, težave z dostopom do hranljive in raznolike prehrane, ki je potrebna za rast v razvoju, in da so cene hrane in življenjski stroški dosegli rekordno visoke ravni, medtem ko države še naprej okrevajo od posledic pandemije COVID-19. UNICEF strokovnjakinja za prehrano, Harriet Torlesse je dejala, da vsak četrti otrok po svetu preživi na izjemno slabi prehrani, saj uživa le dve ali manj od glavnih skupin živil.

Poročilo ugotavlja, da 65 odstotkov od 181 milijonov otrok po vsem svetu, ki se soočajo s pomanjkanjem otroške hrane, živi v samo 20 državah – približno 64 milijonov jih je v južni Aziji in 59 milijonov v podsaharski Afriki. Poleg tega je skoraj polovica vseh primerov povezana z gospodinjstvi, kjer je dohodkovna revščina izrazita.

Grozljive posledice konfliktov in naravnih nesreč se kažejo v Somaliji kot tudi v Gazi, kjer se več kot polovica otrok sooča s pomanjkanjem otroške hrane in prehranske revščine. To je dokaz velikega vpliva, ki ga imajo konflikt in omejitve na zmožnost družin, da zadovoljijo potrebe otrok po hrani in hitrosti, s katero so otroci izpostavljeni težavam življenjsko nevarne podhranjenosti. Na drugi strani pa so v poročilu ugotovil, da so druge države, ki se soočajo s svojimi krizami, kot je Burkina Faso, znatno zmanjšale raven revščine otrok v hrani. Burkina Faso je število tamkajšnjih primerov prepolovila. To po besedah Torlessejeve samo kaže, da lahko s pravo vrsto ukrepov države napredujejo, vključno z državami z nizkimi dohodki.

UNICEF je tako pozval k ukrepom, ki bi hranljivo in raznoliko prehrano naredili dostopnejšo za majhne otroke, aktivirali sisteme socialne zaščite za reševanje dohodkovne revščine in izkoristili zdravstvene sisteme za zagotavljanje potrebnih prehranskih storitev za pomoč otrokom. Torlesse je dejala, da je pomembno tudi, da se zdravstveni sistemi okrepijo, da lahko svetujejo in podpirajo družine, kako hraniti svoje otroke.

Vir: UN News