Učenci v New Jerseyu se bodo s začetkom šolskega leta 2021/2022 začeli učiti o podnebnih spremembah že v vrtcu, kar bo trajalo skozi vso osnovno in srednjo šolo. Državni predstavniki so nove smernice vključevanja podnebne krize v učni načrt sprejeli že junija.

New Jersey je tako postala prva ameriška zvezna država s takim učnim standardom. Ta vključuje sedem tem, ki bodo del že obstoječih predmetov: Življenje in kariere v 21. stoletju, znanost, tehnologija, sociologija, jeziki sveta, vizualna in uprizoritvene umetnosti ter zdravstvena in športna vzgoja.

Za tak standard se je borila prva dama New Jerseya, Tammy Murphy, ki pravi, da bo »klimatske spremembe današnja generacija otrok čutila bolj kot katerakoli druga, zato je pomembno, da otrokom damo možnost učenja in spoznavanja podnebne krize skozi celovito in interdisciplinarno lečo.«

Guverner Phil Murphy je tudi, kot ključni del svoje agende, določil, da bo zvezna država New Jersey do leta 2050 uporabljala 100 % čisto energijo.

Vir: CNN (pripravila: Špela Dragovan)