Agencija ZN za migracije IOM je v najnovejši izdaji svojega vodilnega poročila, objavljenega v torek, sporočila, da je denar, ki so ga migranti pošiljali domov iz tujine, presegel neposredne tuje naložbe v povečanju bruto domačega proizvoda (BDP) držav v razvoju.

Svetovno poročilu o migracijah za leto 2024, predstavljeno v Daki v Bangladešu, razkriva pomemben premik v svetovnih migracijskih vzorcih, vključno z rekordnim številom ljudi, razseljenih zaradi konfliktov, nasilja ter naravnih in drugih nesreč. Željen cilj poročila je predvsem demistifikacija kompleksnosti mobilnosti ljudi s pomočjo podatkov in analiz, ki temeljijo na dokazih. Migracije so namreč nedvomno neločljiv del človeške zgodovine, neposredno povezane s priložnostmi in preživetjem, vendar jih pogosto zasenčijo senzacionalizirane pripovedi in naslovi, ki dajejo napačen vtis o realnosti na terenu.

Mednarodne migracije tako ostajajo gonilo človeškega razvoja in gospodarske rasti, kar je razvidno iz več kot 650-odstotnega povečanja mednarodnih nakazil med letoma 2000 in 2022. Večina denarja je bila poslana v države z nizkimi in srednjimi dohodki, kar predstavlja pomemben del njihovega BDP, torej zneseka denarja, zasluženega s prodajo vsega blaga in storitev. Na svetovni ravni so mednarodna nakazila zdaj presegla neposredne tuje naložbe v teh državah.

Daka, kot izbrano mesto za objavo poročila, pa ni bilo izbrano naključno, saj so pri IOM želeli poudariti prizadevanja Bangladeša za podporo ranljivim migrantom in spodbujanje poti do zakonitih migracij. Bangladeš, kot zagovornik globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ima namreč pomembno vlogo pri oblikovanju globalnega diskurza in politike migracij.

Vir: UN News