António Guterres, generalni sekretar Združenih narodov

Ko sem januarja letos prevzel položaj generalnega sekretarja Združenih narodov, sem najprej položil venec v čast več kot 3.500 naših zaposlenih, ki so umrli v službi miru. Še isti teden sta v Srednjeafriški republiki umrla dva pripadnika modrih čelad, katerih naloga je bila preprečevati nasilne spopade med skupnostmi, ki druga drugo pobijajo. Mirovne sile ZN so vsak dan v nevarnosti, saj so sredi oboroženih skupin, ki se pobijajo med seboj, ali pa nedolžne civiliste.

Zadnjih 70 let so mirovne operacije ZN rešile veliko življenj in številnim ljudem izboljšale življenjske razmere. Številne družine, ki so bile žrtve vojn, so lahko začele znova. Neodvisna raziskava je pokazala pomembnost mirovnih operacij: preprečujejo širjenje nasilja in praviloma zmanjšajo število civilnih žrtev za več kot 90 odstotkov, če primerjamo s stanjem pred nastopom določene mirovne operacije.

Mirovne operacije so stroškovno učinkovite. Proračun za naše mirovne operacije znaša manj kot polovico odstotka svetovne vojaške porabe in pomeni prispevke vseh 193 držav članic ZN. Raziskave v ZDA kažejo, da so mirovne operacije ZN okrog 8-krat bolj stroškovno učinkovite, kot če bi ZDA delovale samostojno. Ta strošek je še toliko bolj zanemarljiv, če upoštevamo gospodarsko rast in blaginjo, ki sledita po uspešnih mirovnih operacijah.

V našem medsebojno povezanem svetu pojavnost globalnega terorizma pomeni, da je nestabilnost na enem koncu sveta grožnja za celega. Naše mirovne operacije v prvi vrsti preprečujejo nastajanje brezpravnih regij, kjer bi se lahko širila negotovost, mednarodni kriminal in ekstremizem. So naložbe v svetovni mir, varnost in blaginjo.

Mirovne operacije ZN krepijo stabilnost, razvoj in gospodarsko rast, in sicer od Salvadorja do Namibije in od Mozambika do Kambodže. Do sedaj se je zaključilo 54 operacij. Še dve se bosta v prihodnjih mesecih, in sicer v Liberiji in Slonokoščeni obali.

Čeprav se soočamo z izzivi in pomanjkljivostmi naših mirovnih prizadevanj, moramo vseeno tudi poudariti naše uspehe za mir.

Ko so mirovniki pred dvema letoma prišli v Srednjeafriško republiko, je državi grozil genocid. Danes je država z miroljubnim in demokratičnim procesom izvolila novo vlado ter si prizadeva za mir, stabilnost, razorožitev in vladavino prava. Naša mirovna operacija MINUSCA pomembno zmanjšuje nasilje, ki ga povzročajo oborožene skupine, vendar se vseeno še soočamo s številnimi izzivi. Sploh si ne upam predstavljati tragičnih posledic, če naših mirovnih sil tam ne bi bilo.

V Južnem Sudanu mirovne sile ZN zagotavljajo zatočišče za več kot 200.000 civilistov. Slednji so pobegnili s svojih domov zaradi preganjanja in uničenja. Določene države pesti lakota, zato si pripadniki naših mirovnih sil prizadevajo pospeševati delo humanitarnih organizacij, da bi humanitarna pomoč čim hitreje dosegla pomoči potrebne.

Mir v svetu se morda zdi kot abstrakten pojem, vendar je precej odvisen od vsakodnevnega trdega dela v težkih in nevarnih razmerah. Svet se zanaša na mirovne sile ZN, da gredo tja, kamor drugi ne morejo in nočejo, pri čemer se naši mirovniki soočajo s številnimi ovirami.

Preveč pogosto se mirovne operacije ZN soočajo z vrzeljo med postavljenimi cilji in sredstvi, s katerimi jih je potrebno doseči. Mirovne sile se pogosto pošlje tja, kjer se vojskujoče se stranke ne zmenijo za mir. Naše misije so žal vedno bolj pogosto tarče strank v konfliktu in nasilnih skrajnežev.

Ta nova realnost zahteva resno strateško reformo naših misij, ki bo temeljila na analizi mandatov naših misij, njihove zmogljivosti ter moči partnerstev z vladami in drugimi akterji. Mirovne operacije moramo prilagoditi nevarnim in zahtevnim okoljem, v katerih delujejo.

Določene reformne ukrepe smo že izvedli. Z njimi smo bistveno znižali stroške naših mirovnih operacij in jim dali večjo prožnost, da lahko mirovnike mobiliziramo v zelo kratkem času. Vsekakor moramo narediti še več. Krepil bom partnerstva z vladami, regionalnimi organizacijami in drugimi partnerji, da bodo naše mirovne misije imele zadostna sredstva za nemoteno delo in ustrezne mandate za hitre ukrepe.

Mirovne operacije ZN so v zadnjih letih povzročile grozljive primere spolnega izkoriščanja in zlorab. Slednje je nezaslišana kršitev vsega, v kar verjamemo. Preprečevanje tovrstnih grozodejstev je prednostna naloga celotnega sistema ZN. Našim državam članicam sem predstavil načrt, s katerim bomo prekinili cikel nekaznovanosti. Hkrati bomo vzpostavili zagovornike pravic žrtev v okviru naših mirovnih operacij in na sedežih naše organizacije. V ta namen bom tudi mobiliziral svetovne voditelje, da me pri teh prizadevanjih podprejo.

Kadar ljudi po svetu povprašamo, kaj si želijo, dajejo od New Yorka do New Delhija in od Kaira do Cape Towna iste odgovore. Želijo si varnost in stabilnost, da lahko svoje otroke vzgajajo v miru ter jim omogočijo izobrazbo in možnosti za oblikovanje lastne prihodnosti.

Mirovne sile Združenih narodov so eden od načinov, kako doseči mir in svet narediti bolj varen za vse.