Dne 9. septembra smo praznovali Mednarodni dan za zaščito izbraževanja pred napadi. Komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je ob tej priložnosti podal naslednjo izjavo: “EU odločno obsoja ciljno usmerjene napade na izobraževanje in vojaško uporabo izobraževalnih ustanov, ki lahko pomenijo kršitev mednarodnega humanitarnega prava. EU ostaja zavezana nadaljnjemu spodbujanju varnosti v izobraževanju, tudi z nadaljnjim sodelovanjem pri uresničevanju deklaracije o varnih šolah.

V zadnjih dveh letih je bilo v napadih na izobraževanje med oboroženimi spopadi ranjenih ali ubitih več kot 9 000 učencev in učiteljev, kaže poročilo Education under Attack 2022, ki ga je objavila Globalna koalicija za zaščito izobraževanja pred napadi (GCPEA). V letih 2020 in 2021 je bilo izvedenih več kot 5.000 ločenih napadov na izobraževalne ustanove, učence in učitelje ali incidentov vojaške uporabe, kar pomeni znatno povečanje v primerjavi s prejšnjima dvema letoma. Žal so se napadi leta 2022 še okrepili.”

Situacija je še posebej skrb vzbujajoča v Ukrajini, Burkini Faso, Kulumbiji, Etiopiji, Maliju, Myanmarju in Nigeriji. Na podlagi poročila ZN, ki so ga objavili pred mesecem dni, je vojna v Ukrajini močno prizadela 5 milijonov otrok in učiteljev.

“EU ostaja v ospredju mednarodne mobilizacije za izobraževanje v izrednih razmerah, saj 10 % svojega proračuna za humanitarno pomoč namenja podpori dostopa do izobraževanja, njegove kakovosti in zaščite. Samo v letu 2021 je EU vložila 146 milijonov EUR za reševanje dostopa do varnega in kakovostnega izobraževanja za več kot 2,3 milijona otrok v humanitarnih krizah, med katerimi je 50 % deklic” je še povedal Komisar.

Vir: SLOGA