Leta 1999 je Generalna skupščina Združenih narodov 12. avgust razglasila za mednarodni dan mladih, katerega namen je razpravljati o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade in opozarjati na pomen mladih v družbi nasploh. Cilj je pravičnejši, enakopravnejši in svobodnejši svet, v katerem ni zapostavljen noben mlad – ne glede na spolno usmerjenost, spol, raso, državljanstvo, invalidnost ali kakršno drugo osebno okoliščino.

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2021/07/IYD2021-Map.jpeg

Tema letošnjega mednarodnega dneva mladih je preoblikovanje prehranskih sistemov: inovacije mladih za zdravje ljudi in planeta, s katero želijo Združeni narodi poudariti, da uspehi globalnih prizadevanj ne bodo doseženi brez smiselnega sodelovanja mladih in z mladimi.

Na mladinskem forumu ECOSOC 2021 so mladi med drugim poudarili pomen dela v smeri bolj pravičnih prehranskih sistemov. Poleg tega so poudarili potrebo po sprejemanju informiranih odločitev mladih o izbiri hrane s povečanjem svetovnega izobraževanja o najbolj zdravih in najbolj trajnostnih možnostih za posameznike in okolje.

Prehrambeni sistemi pa nadalje ne vključujejo le osnovnih elementov, na primer kako hrano dobimo s kmetij in katera živila uživamo, temveč tudi vse procese in infrastrukturo, ki so vključeni v prehranjevanje prebivalstva, ter negativne zunanje vplive, na primer onesnaževanje zraka in oceanov ter dezertifikacija.

Pri reševanju izzivov prehranskih sistemov je ključno tudi zdravstveno stanje prebivalcev, zlasti ker kronične bolezni, povezane s prehrano, kot so debelost, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja ter nekatere oblike raka, močno prispevajo k globalnemu bremenu bolezni.

Preplet med omenjenimi dejavniki je postal še bolj očiten v času pandemije Covid-19, kjer so se v še močnejši luči pokazale globalne neenakosti, in podnebne krize zaradi globalnega segrevanja.

Za boljši svet si prizadevajmo skupaj!