Agencije ZN se na Madagaskarju spopadajo z zapletenimi izzivi podnebnih sprememb, humanitarnih kriz in nerazvitosti. Da bi učinkovito podprle ranljive skupine prebivalstva, se usmerjajo v integrirane pristope, ki združujejo humanitarno pomoč s prizadevanji za trajnostni razvoj.

S pomočjo osredotočanja virov na “konvergenčnih območjih” in spodbujanjem partnerstev med različnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z vlado, zasebnim sektorjem in skupnostmi, želijo povečati odpornost in obravnavati temeljna strukturna vprašanja.

Ta celostni pristop, znan kot humanitarna in razvojna povezava, poudarja medsebojno povezanost miru, razvoja in humanitarnih potreb. Z usklajenim delovanjem in dolgoročnimi naložbami si prizadevajo prekiniti krog odvisnosti in spodbujati trajnostni razvoj na Madagaskarju.

Vir: UN News