Izguba habitata je ključni dejavnik za izumrtje biotske raznovrstnosti. Nove raziskave so pokazale, da kriza biotske raznovrstnosti lahko pripelje do velike izgube hrane. Vsak dan je potrebno nahraniti približno 386.000 novih ust, v istih 24 urah pa znanstveniki ocenjujejo, da je izumre med eno in stotimi vrstami. Za reševanje krize biotske raznovrstnosti moramo najti način, kako dati naravi več prostora.

Nova raziskava, objavljena v Nature Sustainability, je pokazala, da lahko izgubimo veliko hrane – ampak koliko, je res odvisno od tega, kako smo se odločili, da izkoristimo naravni prostor. Če bi tega pravilno izkoristili, bi lahko pomenilo, da bi morali ponovno premisliti, kako izvajamo kmetijstvo in ohranjanje narave.

Kmetijstvo in naselja že pokrivajo 37 odstotkov Zemljinega kopnem brez ledu, tako da je težko našli način, da bi pol planeta rezervirala za ta namen na način, ki spoštuje potrebe drugih vrst, ne da bi izgubili nekaj naših kmetijskih zemljišč.Študija je tudi pokazala, da bi lahko polovica planeta naravi povečala zmerno in tropsko gozdno pokritost za 30 do 40 odstotkov, kar bi pripomoglo k boju proti podnebnim spremembam in tako zmanjšalo kmetijske izgube zaradi ekstremnih vremenskih razmer.

Še več, naravni prostor lahko poveča vidike biotske raznovrstnosti, pomembne za čebele – povečanje količine hrane, ki jo lahko proizvedemo na določenem območju, in pomaga pri izravnavi nekaterih izgub, ki bi lahko nastale zaradi ohranjanja.

Biotska raznovrstnost je pomemben del Agende 2030, in sicer so ukrepi zapisani v 15. cilju trajnostnega razvoja: z nujnimi in odločnimi ukrepi zmanjšati degradacijo naravnih habitatov, preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti in do leta 2020 zavarovati ogrožene vrste ter preprečiti njihovo izumrtje.

 

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1