Poročilo z naslovom “Pariški sporazum in scenarij 1,5 °C” razkriva, da bi prizadevanje za podnebno nevtralnost do leta 2040 v skladu s ciljem Pariškega sporazuma o omejitvi dviga globalne temperature na 1,5 °C lahko prineslo pomembne gospodarske in družbene koristi.

Ključne ugotovitve poročila vključujejo:

  1. Evropska unija bi lahko do leta 2030 pridobila najmanj en bilijon evrov neposrednih koristi, pri čemer je razmerje med koristmi in stroški ocenjeno na 1,4 proti 1 v primerjavi s sedanjimi ukrepi in 4 proti 1 v primerjavi z neukrepanjem.
  2. Slovenija lahko glede na svoje geografske značilnosti pridobi več, kot je povprečje EU. Poročilo ocenjuje, da bodo finančne koristi Slovenije do leta 2030 znašale 3,7 milijarde evrov oziroma 7,1 % BDP.
  3. Poročilo poudarja potrebo po ambicioznih ukrepih v prometnem in energetskem sektorju. Okoljska organizacija Focus, ki je sodelovala pri pripravi poročila, poudarja pomen zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v prometu, spodbujanja trajnostne mobilnosti in izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost.
  4. Poročilo poudarja pomen pospešenega prehoda na obnovljive vire energije, kot sta sončna in vetrna energija, ter izkoriščanja potenciala skupnostnih energetskih projektov.
  5. Koordinator programa Energetika pri Focusu, Taj Zavodnik, poudarja pomen posodobitve slovenskega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter se zavzema za močnejše cilje in ukrepe, s katerimi bi do leta 2030 dosegli vsaj 65-odstotno zmanjšanje emisij, do leta 2040 pa podnebno nevtralnost.

Poročilo vsebuje dokaze, da energetski prehod, usklajen z omejitvijo 1,5 °C, prinaša znatne in merljive družbene in gospodarske koristi, ter poziva Slovenijo, naj okrepi svoje podnebne cilje in ukrepe.

Celotno poročilo v angleščini je dostopno TUKAJ

Vir: Focus