Danes je preiskovalna komisija Združenih narodov (ZN) za človekove pravice v Eritreji izdala novo poročilo, ki trdi, da so uradniki v zadnjih 25 letih v Eritreji na sistematičen način storili zločine proti človečnosti, vključno z zasužnjevanjem, arbitrarnim zapiranjem, izginjanjem, preganjanjem, umori, posilstvi in mučenjem v eritrejskih zaporih, v vojaških kampih za usposabljanje in na številnih drugih lokacijah. Ta in druga nečloveška ostudna dejanja, kot npr. spolno nasilje, diskriminacija na podlagi veroizpovedi in etničnega porekla, so se in se še izvajajo z namenom ustrahovanja, preprečevanja nasprotovanja in nadziranja eritrejskega civilnega prebivalstva, odkar so eritrejske oblasti prevzele nadzor nad ozemljem leta 1991.

Predsednik komisije Mike Smith je v sporočilu za javnost ob izidu poročila dejal, da je Eritreja avtoritativna država brez neodvisnega sodstva, brez državne skupščine in brez nobene demokratične ustanove, kar je po njegovih besedah ustvarilo okoliščine, v katerih zločini proti človečnosti ostajajo nekaznovani, ti zločini pa se še danes dogajajo. Mednarodno skupnost je Smith pozval k ukrepanju in uporabi mehanizmov, kot je npr. Mednarodno kazensko sodišče.

Komisija je dokaze pridobila tudi s pomočjo pričevanj posameznikov; Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice je dejal, da bodo ti dokazi ob primernem času in ustrezni zaščiti za priče na voljo ustreznim institucijam, vključno s sodišči. Poročilo temelji na pričevanjih 833 Eritrejcev, komisija pa je prejela več kot 45.000 pisnih predlogov, od tega veliko skupinskih pisem.

Samo leta 2015 je 47.025 Eritrejcev zaprosilo za azil v Evropi. Na pot se večina poda v nevarnih razmerah in s pomočjo tihotapcev.

VIR: UN NEWS CENTRE