Varnostni svet Združenih narodov (ZN) je soglasno imenoval novega generalnega sekretarja, Portugalca Antonia Guterresa. Vseh pet stalnih članic Varnostnega sveta je izrazilo podporo Guterresu, kljub temu pa mora novega generalnega sekretarja sedaj še uradno potrditi tudi Generalna skupščina ZN. Drugo mesto je zasedel slovaški kandidat Miroslav Lajčák, žal pa je Danilo Türk dobil le pet glasov ”za”, osem ”proti”, dve državi pa sta ostali neopredeljeni.

Vodenje ZN bo prevzel v težkih časih: krize v Siriji, Jemnu in Libiji, ki polnijo naslovnice svetovnih časopisov ter v času svetovne begunske in migrantske krize. Njegovo izkušnje, ki jih je pridobil pri delu v Agenciji ZN za begunce so pripomogle k njegovi zmagi, kljub temu da je bila bitka za novega generalnega sekretarja bolj nepredvidljiva kot kadarkoli doslej v 70-letni zgodovini ZN.

V bitko se je podalo trinajst kandidatov, ki so predložili svoj načrt dela in ga predstavili Generalni skupščini, pri čemer Angleži in Američani niso skrivali svojih ambicij, da bi pozicijo prvič v zgodovini zasedla ženska, Rusi pa so si želeli kandidata iz vzhodne skupine držav Evrope. Ruski diplomat je dejal, da so Rusi na koncu želeli, da se odločitev sprejme za čas njihovega predsedovanja in da mora Varnostni svet v času delitev mnenj glede drugih problematik stopiti skupaj.

In kdo je najbolj pomemben človek najbolj vplivne organizacije v mednarodni skupnosti?

Antonio Guterres, poročen, oče dveh otrok, se je rodil leta 1949 v Lizboni. Gre za nekdanjega predsednika portugalske vlade in vodjo Agencije ZN za begunce, ki bo svoj položaj nastopil januarja prihodnje leto. Guterres je diplomiral iz inženirstva na Instituto Superior Técnico, govori pa tekoče angleško, francosko in špansko.

V portugalski parlament je bil izvoljen leta 1976. V svoji 17-letni karieri je vodil Komite za ekonomske zadeve, finance in načrtovanje, kasneje tudi Komite za teritorialno administracijo, občine in okolje.  V začetku sedemdesetih let je služil tudi kot predsednik Centro de Acção Social Universitário, združenja, ki izvaja projekte družbenega razvoja v revnih soteskah v Lizboni. Med letoma 1981 in 1983 je bil Guterres član Parlamentarne skupščine Sveta Evropa. Bil je tudi izvoljen za predsednika Komiteja za demografijo, migracije in begunce. Leta 1991 je tudi ustanovil Portugalski sveta za begunce.

Vrsto let je bil Guterres aktiven v mednarodni organizaciji socialdemokratskih političnih strank -Socialist International. V letih 1992 – 1999 je bil podpredsednik te skupine. Od leta 1999 do sredine leta 2005 je bil predsednik le-te.

Med letoma 1995 in 2002 je bil portugalski predsednik vlade. Za kratek čas je predsedoval tudi Evropskemu svetu v začetku leta 2000. Kot predsednik Evropskega sveta je vodil ratifikacijo Lizbonske pogodbe in sopredsedoval prvemu vrhu Evropska unija – Afrika. Leta 2005 je bil s strani Generalne skupščine ZN imenovan za desetega Visokega komisarja za begunce, in sicer za dobo deset let.

Za časa trajanja svojega mandata v ZN je izvedel številne odmevne reforme in povečal kapaciteto delovanja organizacije v odgovoru na nekatere največje humanitarne krize po drugi svetovni vojni. Število zaposlenih v Ženevi je zmanjšal za 20 % in tako povečal uspešnost delovanja agencije v skladu z njegovim proračunom. Njegov mandat sta spremljala konflikta v Siriji in Iraku, prav tako pa tudi konflikti v Južnem Sudanu, Srednjeafriški republiki in Jemnu.

Eden izmed njegovih ciljev tekom kandidature je porast diplomacije za mir, v okviru katere bi pod vodstvom Varnostnega sveta Generalna skupščina morala aktivno in dosledno opravljati svoje naloge na področju mediacije, in sicer kot posrednik, graditelj mostov in glasnik miru. Novo imenovan generalni sekretar je dejal, da je potrebno dobro izkoristiti združevalne moči organizacije kot foruma za dialog.

V časih negotovosti, ko se ljudje bojijo prihodnosti, se širi strah in nemir, kar izkoriščajo politični akterji in nacionalisti, leži uspeh ZN in mednarodne skupnosti v naši skupni predanosti skupnim vrednotam. ZN morajo biti ponosni na svojo raznolikost, saj le-ta bogati njihovo moč izražanja skupne humanosti. Guterres je poudaril, da so mir, pravičnost, človeško dostojanstvo, toleranca in solidarnost so zapisane v Ustanovni listini ZN. Te vrednote so bistvene za vse kulture in religije na svetu ter se odražajo tudi v svetih knjigah.

ZN so v edinstvenem položaju, da povežejo deležnike za premagovanje izzivov modernega časa. Da bi uspeli, je potrebno nadaljnje okrepiti povezavo miru in varnosti, trajnostnega razvoja in politike človekovih pravic.

V okviru svoje kampanje je tudi dejal, da mora generalni sekretar razširiti komunikacijsko kapaciteto znotraj ZN. Kot je dejal, morajo ZN komunicirati na način, ki ga bodo razumeli vsi in pri tem uporabljali moderne digitalne platforme, s pomočjo katerih se bodo približali državljanom. Razumevanje globalnih trendov je bistveno, saj živimo v težkih časih, ki jih zaznamujejo dinamične geopolitične, demografske, okoljske, tehnološke, socialne in ekonomske spremembe, ki jih spremljajo grožnje in priložnosti.

Reforme in uglaševanje sistema ZN za razvoj je potrebno nadaljevati s polno podporo držav članic.

Vir: antonioguterres.gov.pt, UNHCR, Telegraph