Delo UNESCO inštituta za vseživljenjsko učenje (UIL) se od leta 2019 izrazio osredotoča na področje državljanskega izobraževanja s posebnim poudarkom na globalnem učenju (v ang. GCED). Delo inštituta usmerja predvsem Agenda 2030 za trajnostni razvoj, še posebej cilj 4.7.

Medtem ko je bil na področju promocije globalnega učenja dosežen določen napredek v šolah in formalnem izobraževanju, ostaja globalno učenje na področju izobraževanja odraslih sorazmerno zapostavljeno. To potrjuje UNESCO-ovo poročilo GRALE 4 o izobraževanju odraslih, ki je bilo objavljeno leta 2019. Poročilo namreč opozarja, da se odrasli ne vključujejo v proces globalnega učenja, prav tako pa poudarja, da je za uresničitev Agende 2030 priznanje globalnega učenja pri odraslih ključnega pomena.

UIL in UNESCO-v APCEIU sta zato leta 2019 izvedla skupni projekt, ki obravnava globalno učenje pri odraslih. Cilj projekta je bil spodbujati in bolje razumeti vlogo globalnega učenja pri mladih in odraslih. V ta namen je bilo opravljenih več raziskav in študij, ki jih najdete na spletni strani UNESC-a.

UIL medtem pripravlja peto edicijo globalnega poročila, GRALE 5. Poročilo bo združilo podatke raziskav, analizo politik in študije primerov, ki bodo oblikovalcem politik, raziskovalcem in izvajalcem zagotovili posodobljeno sliko stanja izobraževanja odraslih  v državah članicah UNESC-a, skupaj s pregledom stanja globalnega učenja. Poročilo bo podalo priporočila za krepitev razvoja na področju izobraževanja odraslih in za spodbujanje aktivnega in globalnega državljanstva.

V kolikor pa še niste seznanjeni, deluje UNESCO-va globalna mreža mest za učenje – Global Network of Learning Cities (GNLC), ki jo koordinira UIL. Mesta, vključena v mrežo, se zavezujejo k razvoju in nadaljnjemu izboljšanju ustreznih politik in strategij vseživljenskega učenja, ter oblikovanju in krepitvi pobud za izvajanje politik in strategij globalnega učenja.

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRS
LOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO
logo_Sloga1