Objavljeno je poročilo EU Audit on Migration, Sustainability and Development Education na temo migracij, trajnostni in izobraževanja za razvoj, ki ga je pripravila Diversity Development Group v okviru projekta InterCap, v katerem sodeluje tudi Zavod Global. Poročilo preučuje migracijske in razvojne politike EU in prevladujoče javno mnenje o fenomenu migracij.

Kot integralni del projekta InterCap poročilo želi zagotoviti kontekstualni okvir z lajšanje implementacije migracijsko-razvojne agende v izobraževanju za razvoj v 14 državah članicah. Cilji poročila so:

  1. identificirati konceptualne povezave med mednarodnimi gibanji in trajnostnim razvojem,
  2. oceniti skladnost med migracijskimi in razvojnimi okviri EU,
  3. oceniti trenutne trende v javni percepciji procesov in identificirati prevladujoče napačne predstave, ter
  4. preučiti trenutno stanje izobraževanja za razvoj kot ključnega instrumenta za oblikovanje javnega diskurza na ravni EU.

Poročilo lahko v celoti prenesete tukaj.

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa ga SLOGA, nacionalna platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
Vsebina prispevka ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

TLG,SLOGA MRS