Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) António Guterres je ob mednarodnem dnevu boja proti uporabi otrok vojakov na seji Varnostnega sveta ZN v sredo, 12. februarja, izpostavil potrebno po vključitvi zaščite otrok v mirovne procese.

Otroci nimajo nikakršne vloge v konfliktu, je dejal generalni sekretar, ko je orisal podobo 250 milijonov mladih, ki živijo v državah, prizadetih v bojih, kjer vse hujše sovražnosti povzročajo hude kršitve človekovih pravic. V letu 2018 so oboroženi spopadi zahtevali kar 3.758 otroških žrtev.  Napadi na bolnišnice in šole onemogočajo izobraževanje, zdravstveno varstvo in ne omogočajo dostopa do nujne pomoči. Družine so prisiljene zapustiti svoje domove.

Prav tako so otroci na vojnih območjih žrtve grozljivih zlorab – otroci so dnevno ugrabljeni, prisiljeni, da postanejo otroci vojaki, ali se jih izkorišča kot kurirje. Tovrstne kršitve trajno škodujejo otrokom samim ter njihovim skupnostim in navsezadnje tudi družbi, ki ji pripadajo. Kot je dejal Guterres, tovrstno življenje spodbuja razvoj zamer in frustracij otrok, ki kasneje vodijo v ekstremizem, kar ustvari začaran krog nasilja.

Na seji Varnostnega sveta ZN je bil izpostavljen tudi napredek pri ozaveščanju o kršitvah, pri čemer se napredek na tem področju deloma pripisuje tudi mehanizmu ZN za spremljanje in poročanje, ki je bil ustanovljen leta 2005 in ima pooblastila »spremljati vedenje otrok, preprečevati hude kršitve in zagotoviti zaščito otrok«.

Guterres je dejal, da kljub pomembnemu prispevku Virginije Gambe, posebne predstavnice ZN za otroke in oborožene spopade, in kampanj, ki so bile usmerjene v »doseganje globalnega soglasja, da otrok ne bi smeli nikoli uporabiti v konfliktih«, število hudih kršitev pravic otrok v oboroženih spopadih še vedno narašča.

Kot naslednji korak, ki postavlja otroke v središče zaščite in vzpostavljanja miru v primeru oboroženih spopadov, je generalni sekretar napovedal uvedbo novih praktičnih smernic za mediatorje, ki upoštevajo otrokove potrebe in pravice v vseh fazah konflikta, »od prizadevanj za preprečevanje do posredovanja in okrevanja s trajnostnim, vključujočim razvojem«. Smernice zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo analize konfliktov, ki temeljijo na pravicah otrok, in so namenjene mediatorjem in pogajalcem.

Z vključevanjem posebnih ukrepov za zaščito otrok v mirovne procese lahko doseženo konkretne rezultate tako za otroke kot tudi za doseganje miru. Medtem ko je generalni sekretar spodbudil vse države članice, regionalne in subregionalne organizacije, mediatorje in druge, ki sodelujejo v mirovnih procesih, da v celoti uporabljajo omenjene smernice, je hkrati priznal, da »to ni dovolj«.

Vir: ZN  

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRS
LOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO
logo_Sloga1