Ob tem mednarodnem dnevu migrantov namenimo posebno pozornost migrantom, ki so po celem svetu pomembno prispevali k soočenju s številnimi izzivi, tudi s pandemijo COVID-19.

Migranti se še vedno soočajo z razširjeno stigmatizacijo, neenakostmi, ksenofobijo in rasizmom. Še posebej ženske in dekleta so pogoste žrtve nasilja na podlagi spola ter težko pridejo do podpore in pomoči. Ker so meje zaprte, so številni migranti obtičali brez dohodka, zatočišča ali možnosti povratka domov, ločeni od svojih družin in soočeni z negotovo prihodnostjo.

Kljub temu so migranti med pandemijo bogatili družbe vsepovsod in pogosto kot znanstveniki, zdravstveni delavci in drugo podporno osebje bili v prvih vrstah odziva na pandemijo.

Prihodnje leto bo mednarodni pregledni forum o migracijah ocenil napredek pri izvajanju Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. To je priložnost, da pospešimo prizadevanja za zagotovitev popolne vključenosti migrantov in izgradnjo bolj odporne, pravične in trajnostne družbe. Pozdravljam kampanjo mreže Združenih narodov (ZN) za migracije, ki se je zavezala h krepitvi globalnega dogovora ZN. Vse države članice in ostale vabim, da se pridružijo.

Solidarnost z migranti še nikoli ni bila tako nujna.

Potrebujemo bolj učinkovito mednarodno sodelovanje in bolj sočuten pristop k migracijam. To pomeni humano upravljanje meja, popolno spoštovanje človekovih pravic in humanitarnih potreb vseh ljudi ter skrb, da bodo migranti vključeni v nacionalne načrte cepljenja proti COVID-19. Hkrati še moramo prepoznati pomembnost rednih prehodov tako za migrante kot za države gostiteljice. To še pomeni obravnavanje osnovnih gonil migracij, vključno z globokimi neenakostmi in boj proti tihotapljenju ljudi ter trgovini z ljudmi.

Ob temu mednarodnemu dnevu dajmo ponovno izraziti svojo zavezanost k varnim in dostojnim migracijam.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres