Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Ban Ki-moon je na peti konferenci za financiranje Svetovnega sklada ZN za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji, ki je potekala 17. septembra v Montrealu v Kanadi, sklad pohvalil, da služi kot dober model partnerstva, ki združuje vlade, civilno družbo, zasebni sektor in ljudi, ki so jih prizadele te bolezni. Dodatno je poudaril, da je ravno tako široko sodelovanje ključnega pomena za doseganje trajnostnih ciljev razvoja.

Dejal je, da sta sodelovanje in preseganje mej posameznih sektorjev edina načina za reševanje medsebojno povezanih izzivov, ki določajo človeško blaginjo. Svetovni sklad je bil ustanovljen leta 2002 in investira približno 4 milijarde ameriških dolarjev letno za podporo programov, ki jih izvajajo lokalni strokovnjaki v državah in skupnostih, ki so jih prizadele prej omenjene bolezni.

V zadnjih 15 letih delovanja sklada je prišlo do številnih uspehov, pri čemer je mehanizem pomagal približno 20 milijonom ljudi.

Gre za primer skupnega delovanja držav, skupnosti in skupin, ki nujno potrebujejo trdne temelje za novo dobo priložnosti, ki se je začela to leto, in ob upoštevanju, da Agenda 2030 za trajnostni razvoj predstavlja časovni načrt za ljudi, Zemljo, mir in blaginjo, ki jo lahko dosežemo le preko globalnega partnerstva.

Generalni sekretar je nadaljeval, da je namen ZN globalno partnerstvo približati Zemlji in ljudem, s ciljem biti bolj uspešni in živeti v mirnem svetu. Svetovni sklad je zgrajen na načelu partnerstva, njegov namen pa je, da se nikogar ne zapostavlja; ne glede na to od kod oseba prihaja, kakšno je njeno etnično poreklo ali versko prepričanje. Izrazil je tudi svojo zadovoljstvo in ponos, da ima sklad ZN tako pomembno vlogo.

V naslednjih 15 letih morajo mednarodne organizacije in partnerji sodelovati za doseg trajnostnih ciljev razvoja ”za vsakogar, povsod”, je dodal Ban Ki-moon, ob upoštevanju, da so cilji celoviti in univerzalni; med drugim vključujejo enakost spolov, človekove pravice, pravico do vode in sanitarne ureditve, izobraževanje, dobro upravljanje ter ukrepe za mir in stabilnost.

Cilj izkoreniniti virus HIV, tuberkulozo in malarijo je sestavni del ciljev trajnostnega razvoja, saj slednje zagotavlja zdravo življenje in spodbuja dobro počutje vseh. To je tudi razlog, da je svetovni sklad v svojem novem strateškem okviru povečal pozornost na področju zagotavljanja človekovih pravic in enakosti spolov. Generalni sekretar je tudi izpostavil pomen izboljšanja življenjskih razmer v prenatrpanih mestnih slumih, kjer je pomemben boj proti tuberkulozi, obravnavanje problematike upravlja z vodo in dostopa do sanitarij za odpravo malarije ter pomoč pri izgradnji močnih in prožnih zdravstvenih sistemov, ki so dostopni vsem.

Celovito zagotavljanje zdravstvenih storitev je eden izmed ciljev trajnostnega razvoja, za izvajanje katerega pa bodo potrebe znatne naložbe v zdravstvo, kjer bo imel svetovni sklad pomembno vlogo. Slednji nameni več kot 40 odstotkov svojih sredstev za prožne in vzdržne zdravstvene sisteme. Sklad je pomemben dejavnik pri povečanju naložb v zdravstvo v številnih državah ter tako predstavlja model uspešnega in širokega partnerstva, ki združuje ljudi, organizacije, zasebni sektor in akterje na lokalni ravni. Takšno partnerstvo je ključnega pomena za doseganje novih ciljev trajnostnega razvoja in reševanje medsebojno povezanih izzivov.

Ban Ki-moon je v govoru izrazil svojo zaskrbljenost glede protimikrobne odpornosti, ki ogroža odziv na nevarne bolezni in lahko predstavlja grožnjo za svetovno zdravje. Obširneje bodo svetovni voditelji o tej problematiki govorili na 71. zasedanju Generalne skupščine ZN, ki bo potekala 21. septembra v New Yorku. Eden izmed ciljev je tudi podvojitev prispevkov zasebnega sektorja, ki bodo omogočili nadaljnje delovanje svetovnega sklada.

Generalni sekretar se je po končani konferenci udeležil še srečanja s kanadskim predsednikom vlade Justinom Trudeaujem in pohvalil zavezo Kanade k izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj ter reševanju vprašanj povezanih s podnebnimi spremembami. Ban Ki-moon je izrazil upanje, da bo Kanada ratificirala pariški sporazum o podnebnih spremembah še pred koncem tega leta in tako prispevala k čim hitrejši veljavnosti le-tega. Generalni sekretar je še pohvalil prispevek Kanade k ohranjanju miru ZN.

Vir: UN News Centre