Najnovejše poročilo generalnega sekretarja Združenih narodov o doseganju ciljev trajnostnega razvoja ugotavlja nadaljevanje neenakomernega napredovanja. V letu 2019 smo bili priča zniževanju stopnje globalne revščine, upadanju umrljivosti mater in otrok, rast številčnosti trajnostnih razvojnih politik in pristopov k mednarodnim sporazumom za zaščito okolja. Hkrati smo tudi priča procesu ustavljanja in celo povečanja števila ljudi, ki trpijo za lakoto, stopnji podnebnih sprememb ter povečevanju neenakosti.

Poročilo vključuje prve ocene učinkov pandemije COVID-19 na države globalnega Juga. Najmanj razvite države, neobalne države, majhne otoške države in ranljive države zaradi humanitarnih ali drugih razlogov bodo najbolj občutile pandemijo. Predvsem zaradi šibkih zdravstvenih in socialnih sistemov, omejenih finančnih in drugih virov, občutljivost na zunanje učinke ter odvisnost od mednarodne trgovine.Hkrati s poročilom generalnega sekretarja OZN so ZN objavili tudi Poročilo o ciljih trajnostnega razvoja, ki prinaša celovit pregled udejanja Agende 2030.

Povezava na poročilo: Report of the Secretary-General: Progress towards the Sustainable Development Goals

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRS
LOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO
logo_Sloga1