Medtem ko je pandemija COVID-19 najprej in predvsem zdravstvena kriza, so njene posledice daljnosežne in lahko tudi ogrožajo svetovni mir in varnost, je dejal generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres članom Varnostnega sveta ZN na zaprti video-konferenci v četrtek, 9. aprila.

Guterres je izpostavil, da je potrebna večja solidarnost, da bo svet premagal krizo, ki jo je poimenoval “najtežji preizkus od ustanovitve te Organizacije”, vlade pa se že borijo za reševanje naraščajoče brezposelnosti in gospodarske recesije.

Hkrati pandemija predstavlja veliko grožnjo ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, kar lahko vodi do povečanja družbenih nemirov in nasilja, kar bi močno spodkopalo našo sposobnost boja proti bolezni. Kot je dejal generalni sekretar, bo zavzetost Varnostnega sveta ključnega pomena za ublažitev teh posledic. Signal enotnosti in odločnosti Varnostnega sveta pomeni veliko v tem tesnobnem času.

COVID-19 lahko po mnenju Guterresa na kar osem načinov ogrozi svetovni mir in varnost, začenši z nadaljnjo erozijo zaupanja v javne ustanove, če bi ljudje zaznali, da so njihove oblasti napačno ravnale.

Gospodarski vplivi pandemije bi lahko na primer ustvarili “velike stresne dejavnike” v krhkih družbah ali manj razvitih državah, medtem ko bo posledična gospodarska nestabilnost imela uničujoče posledice za ženske, saj predstavljajo večino v najbolj prizadetih sektorjih.

Generalni sekretar je opozoril, da to “ni čas za politični oportunizem”, vendar se tudi boji, da bi lahko virus vplival tudi na volilne procese, saj bi odlaganje ali nadaljevanje glasovanja lahko sprožilo politično napetost in spodkopalo legitimnost.

V nekaterih konfliktnih okoliščinah lahko negotovost, ki jo povzroči pandemija, spodbudi nekatere akterje k spodbujanju nadaljnjih delitev in pretresov. To bi lahko vodilo do stopnjevanja nasilja in morda uničujočih napačnih izračunov, kar bi lahko še dodatno zaostrilo tekoče vojne in zapletlo prizadevanja za boj proti pandemiji.

Ker je večina vlad osredotočenih na pandemijo, bi teroristične skupine lahko videle situacijo kot “priložnost za napad”, pri čemer je položaj v Sahelu še posebej zaskrbljujoč. Hkrati slabosti in pomanjkljiva pripravljenost, ki jih je pokazala ta pandemija, omogočajo odkrivanje, kako se lahko zgodi napad biološkega terorizma. Nedržavne skupine bi lahko dobile dostop do sevov virusa, ki bi povzročili podobno opustošenje družbe po vsem svetu.

COVID-19 tudi ovira prizadevanja za reševanje konfliktov in številni mirovni procesi so zastali. Pandemija je sprožila ali poslabšala številne izzive na področju človekovih pravic. Kot je dejal generalni sekretar, vidimo stigmo, sovražni govor in različne skrajneže, ki želijo izkoristiti te razmere. Prav tako smo priča diskriminaciji pri dostopu do zdravstvenih storitev.

Guterres je veleposlanike spomnil tudi na nedavni apel k takojšnji globalni prekinitvi ognja med pandemijo. Nekatere nasprotujoče si strani so sprejele ukrepe za odložitev orožja in predstavniki ZN si bodo še naprej prizadevali za vzpostavitev miru.

Po sestanku so člani Varnostnega sveta podali skupno izjavo, s katero so izrazili podporo prizadevanjem generalnega sekretarja v zvezi z možnim vplivom na pandemijo na države, ki so jih prizadeli spopadi, ter potrebo po enotnosti in solidarnosti z vsemi prizadetimi.

Vir: ZN

Prispevek je objavljen v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRS
LOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNO
logo_Sloga1