Novo poročilo generalnega sekretarja Združenih narodov svari pred izgubo napredka iz zadnjih 15 let v boju s svetovno epidemijo aidsa, v kolikor v naslednjih petih letih ne bodo izvedeni nujni ukrepi za končanje te grožnje javnemu zdravju. Ban Ki-moon v poročilu »On the Fast-Track to end the AIDS epidemic« razkriva, da je dosedanji boj z aidsom omogočil prizadevanja in praktične temelje za končanje epidemije do leta 2030, vendar opozarja, da bo zgolj sprejemanje trenutnega stanja povzročilo širjenje epidemije v številnih državah z nizkimi in srednje visokimi dohodki, »dosedanje investicije in najbolj navdihujoče gibanje za pravico do zdravja na svetu pa bodo zaman.« Poročilo opozarja na potrebo po investicijah in ukrepanju.

Generalni sekretar v poročilu opozarja tudi na to, da se je v zadnjih letih kljub pojavu novih možnosti in pristopov za preprečevanje virusa HIV program za preprečevanje tega virusa oslabil, in sicer zaradi neprimernega vodstva, nizke stopnje odgovornosti in upadanja sredstev. Opaža tudi, da se je med letoma 2010 in 2014 število novih okužb z virusom HIV zmanjšalo le za 8 %, medtem ko se je število novih okužb med letoma 2000 in 2014 v vzhodni Evropi in srednji Aziji povečalo za 30 %. Poročilo tudi ugotavlja, da približno 22 milijonov ljudi še vedno nima dostopa do zdravljenja, največkrat zaradi pozne diagnoze. Poudarja tudi, da se približno polovica okuženih z virusom HIV tega sploh ne zaveda.

Do napredka v zadnjih letih je prišlo pri zmanjšanju števila smrti, povezanih z aidsom, in sicer za 42 % od leta 2004, kar je posledično močno podaljšalo pričakovano življenjsko dobo ljudi v državah, ki so najbolj prizadete zaradi te bolezni. Prav tako se je zmanjšalo število novih okužb z virusom HIV med otroci; 85 držav trenutno teži k temu, da bi med otroci popolnoma odpravili nove okužbe z virusom. Poročilo tudi ponavlja tri cilje programa Združenih narodov UNAIDS: da bi do leta 2020 90 % ljudi okuženih z virusom HIV za to vedelo; da bi 90 % teh, ki vedo, da so okuženi, imelo dostop do zdravljenja; in da bi 90 % teh, ki imajo dostop do zdravljenja, imelo zatrto virusno breme.